ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فرایندهای سرمایه گذاری در شهر شفاف می شود

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی برای اداره شهر

شهرداری اصفهان طی سال های گذشته تلاش های زیادی برای بسترسازی مشاركت سرمایه‌گذاران در اداره شهر كرده است. ایجاد مدیریت واحد سرمایه گذاری، شفاف كردن فرایندهای سرمایه‌گذاری، تسهیل فضای كسب و كار برای مشاركت كنندگان و شناسایی و رفع خلأ های قانونی در مسیر سرمایه گذاری از جمله رویكردهای جدی مدیریت شهری در دوره جدید در حوزه سرمایه گذاری است كه انتظار می رود با تحقق این موارد، شاهد رشد سرمایه گذاری و مشاركت بخش خصوصی در اداره شهر باشیم. به گفته مدیران شهری،‌ در دوره جدید، فرایندهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذار در شهر شفاف می شود و فضای کسب و کار برای مشارکت کننده تسهیل می یابد.

با توسعه شهرها، توجه به اصل پایداری هر چه بیشتر اهمیت می یابد. از طرفی حضور ومشارکت شهروندان در اداره امور شهر از اصول تحقق پذیری توسعه پایدارمحسوب می شود. افزایش مشكلات شهری با توسعه شهرنشینی، مهاجرت و ... و در نهایت تناسب میان منابع درآمدی شهر و نیازهای شهری را به هم می زند و اداره شهر با مشكل روبه‌رو می شود. از این رو آنچه می تواند بر این عدم تناسب و مشكلات غلبه كرده و شهر را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد، مشاركت شهروندان در توسعه شهر است. این مشاركت به شیوه های مختلف تعریف می شود كه بارزترین نمونه آن در سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری دیده می شود.مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه توسعه به معنای دسترسی بهتر شهروندان یک شهر یا کشور به بهداشت، امکانات رفاهی، آموزشی و ... است و باعث افزایش کیفیت زندگی افراد نسبت به گذشته می شود، معانی مشارکت را تاثیرگذاری شهروندان در سرنوشت خود عنوان كرد و گفت: مشارکت و توسعه باید به یکدیگر متصل شوند و برای تحقق این مهم باید مشارکت در حوزه‌های اقتصادی که منجر به افزایش ثروت برای شهر و شهروندان می شود، صورت پذیرد. شهرام رئیسی با تاكید بر اینكه در دوره جدید مدیریت شهری، اعتقاد به مدیریت واحد در حوزه سرمایه گذاری دارند، افزود: به دنبال این هستیم كه فرایندهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذار در شهر شفاف شود و فضای کسب و کار برای مشارکت کننده تسهیل یابد. وی بازی بُرد- بُرد را برای سرمایه گذار و شهرداری به عنوان نماینده شهروندان در این حوزه ضروری دانست و ادامه داد: نتیجه سرمایه گذاری های گذشته باید به سرمایه گذاران نشان داده شود؛ چرا که این مهم می تواند باعث ترغیب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان این مطلب كه یکی از رویکردهای شهرداری اصفهان جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه های تکنولوژی، دانش فنی و غیره است، گفت: اتفاقات بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده است؛ از طرفی جذب سرمایه گذاران داخلی نیز در دستور كار قرار گرفته است؛ چرا كه در حال حاضر منابع بسیاری از نهادها و موسسات مالی رسوب کرده و اگر این منابع درگیر پروژه های شهر شود، به طور حتم از رکود اقتصاد خارج می‌شویم. شهردار اصفهان نیز در همین رابطه چندی پیش در دیداری كه با انبوه سازان داشت، با اشاره به اینكه من تصور می کردم عنصر اصلی فرار سرمایه از شهر تاکنون شهرداری ها بوده است، گفت: اما با وجود قوانین بیمه، مالیات ها، نظام مهندسی و... که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود متوجه شدم مشکلات بیشتر از بخش های دیگر ناشی می شود. دكتر نوروزی ادامه داد: ما این آمادگی را داریم تا با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های مربوطه بتوانیم این مشکلات را مرتفع کنیم و در صورتی‌که انسجام و نظام مندی شما سرمایه گذاران بیشتر شود، اثربخشی قوی تری نیز خواهید داشت.مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به رویکردهای شهرداری اصفهان در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت ها اشاره کرد و گفت: افزایش مشارکت بخشی و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی از رویکردهای مهم شهرداری اصفهان محسوب می شود. همچنین فراهم کردن بازی بُرد- بُرد بین شهرداری و سرمایه گذار و برخورد برابر با شریک سرمایه‌گذار، اطلاع رسانی و شفافیت از دیگر رویکردهای شهرداری اصفهان در حوزه سرمایه گذاری است. رئیسی ادامه داد: در این راستا برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید خلأهای قانونی که در مسیرهای سرمایه گذار وجود دارد، شناسایی و برطرف شود. وی اظهارکرد: تمام درهای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان بر روی همه شهروندان که علاقه‌مند هستند در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کنند، باز است./ گروه شهر

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66401

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی