ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فرصت تغییر یا جبران

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

کاش آدمیزاد یک دکمه داشت که فقط یک بار در زندگی می توانست از آن استفاده کند. وقتی دکمه را می زد می نشست و خودش را تماشا می کرد! یعنی از دریچه  چشم دیگران. اینکه ما را چطور می‌بینند. چطور قضاوت می کنند . وجودمان چه اثری روی آنها دارد. چند نفر از ما جرئت داشتیم از آن دکمه استفاده کنیم؟ در چه سنی این کار را می‌کردیم؟ خیلی ها آنقدر محتاط هستند که تا روز مرگ از آن استفاده نمی‌کنند. روزی که دیگر فرصتی برای جبران یا تغیر نیست. آن یک روز ممکن است شوکه شویم یا خوشحال یا غمگین! فکر می‌کنم تماشای خودمان از سخت ترین کارهای دنیاباشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83097

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی