ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فرهنگستان جواد

تاریخ درج : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

کلا تلویزیون سوژه های جذابی به همه ارائه می دهد . یکی از آنها جواد خیابانی است که با توجه به ناراحتی علی مطهری از شیوع واژه های بیگانه به موقع به ساختن کلمات ربط  و بی ربط پرداخته است . آخرین مثالش همین بازی پرسپولیس-الجزیره است. در صحنه ای از نیمه اول که شجاع خلیل زاده با یک پرش خوب توپ را از روی سر مهاجم حریف دور می کند،جواد خیابانی به درستی به تعریف از مدافع پرسپولیس می پردازد اما در ادامه همان حرف های اضافه باعث می شود در پیدا کردن واژه ها دچار مشکل شود و در نهایت با خلق واژه«خوش پرش» مسئله را جمع و جور کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73914

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی