ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فریاد «امیرقلی امینی» بر سر تخریبگران آثار تاریخی

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
مبادا که کاسه‌های چینی اصفهان ترک بردارند

عبدالمهدی رجایی / نویسنده و پژوهشگر تاریخ
یک بنای تاریخی بیش از عمر ما و شما می‌پاید، با این حال اگر لحظه‌ای از آن غفلت کنیم، در یک دم فرو می‌ریزد و جز نامی در متون، هیچ از آن باقی نخواهد ماند. کاری به مدیران و حکمرانان ندارم. آنها کمتر نشان داده‌اند که دوستدار ابنیه تاریخی هستند. اگر روزی پروژه مدیریتی آنها در تقابل با یک بنای تاریخی قرار گیرد، بدون تردید بنای تاریخی فدا می‌شود. همچنان که «حمام خسرو آغا» چنین شد. اگر کسی مثل «مسعودمیرزا ظل‌السطان» هم باشد که موضوع پول در میان باشد و کینه از صفویه، عمارت «آیینه‌خانه» و «هفت دست» و «تالار صدری» و صدها بنای دیگر نابود می‌شوند تا شاهزاده به مطامح خود برسد! می‌ماند مردم که مالک و صاحب اصلی بناهای تاریخی هستند و دلسوز آنها. آری، مردم باید خودشان برای احیا و سرزندگی این بناها بکوشند و چشمِ نگران
داشته باشند. صدای مردم و فریاد آنها در قالب انجمن‌های مردم‌نهاد یا مطبوعات و افکار عمومی (این روزها فضای مجازی) خیلی بلند است. آنقدر که گمان نمی‌کنم هیچ مدیری جرئت کند در روز روشن آسیبی به بنایی بزند و از پاسخ‌گویی در  امان باشد.در سال 1308خورشیدی که تازه قاجاریه از ایران رخت بربسته بودند، «امیرقلی امینی» مدیر روزنامه اخگر، از آن دلسوزانی بود که یک تنه برای بازسازی و زنده ماندن ابنیه تاریخی این شهر مبارزه کرد. فریادها زد و تلاش‌ها کرد. شاید اگر او نبود، امروز بعضی از این ابنیه برای ما باقی نمی‌ماندند. او در آستانه قرن حاضر شمسی در شماره 96 روزنامه‌اش در تاریخ 11 فروردین سال 1308 چنین مدیران شهری از جمله حکمران و ریاست بلدیه را به تکان و تلاش وامی‌دارد:«ابنیه تاریخی اصفهان دارد متدرجا رنگ بدی به خود می‌‌گیرد. معابد مقدسه و مدارس قدیمه ما که سیاحان معروف عالم آن‌ها را به کاسه‌های چینی تشبیه کرده‌اند، در اثر خرابی‌های وارده و گردهای غریبی‌که به رخسار غربت‌زده آن‌ها نشسته است از رونق و صفای خود می‌‌افتند. پل‌های تاریخی در اثر مرور دهور و عدم‌توجه و مخصوصا بی‌لیاقتی ما اهالی اصفهان و بی‌مبالاتی مصادر امور رو به خرابی و  انهدام می‌‌روند. اگر چهار صباح دیگر در بر روی همین پاشنه بگردد به شما قول می‌‌دهم همان نوحه‌سرایی‌هایی که امروز از طرف نویسندگان و گویندگان حساس برای قصور تاریخی هفت‌دست، نمکدان، جهان‌نما و غیره و غیره می‌‌شود درباره همین آثار باقیه نیز معمول شود. به‌طوری که روز گذشته یک نفر از حساسین با چشم اشک‌بار اطلاع داد قریب نیم ذرع مربع از طاق یکی از چشمه‌های قدیمی‌‌ترین پل‌های اصفهان یعنی مارنان فرو ریخته و اگر کوچک‌ترین آلت نقلیه از روی آن عبور نماید کافی است که بقیه آن نیز خراب گردیده و این اثر بزرگ باستانی یک‌باره از دست برود. چون فعلا اداره فواید عامه‌ای در اصفهان نیست، انتظار داریم که از طرف حکمران محترم و ریاست بلدیه هر چه زودتر برای تعمیر و جلوگیری از مزید خرابی آن اقدام عاجل شده و منتظر استجازه از مرکز و وصول اعتبار نشوند.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/98341

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی