ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانعی راد، ترکیب تجربه با مطالعات تئوریک

تاریخ درج : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نشست بررسی کارنامه علمی مرحوم محمدامین قانعی راد با حضور دوستان، آشنایان و اساتید این مرحوم در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. سیدمحمدرضا بهشتی در این نشست گفت: مرحوم قانعی راد در کارش بسیار جدی بود وبه کاری که می کرد اعتقاد داشت. او یک آکادمیسین صِرف نبود بلکه یک فرد دغدغه مند بود. او اعتقاد داشت که ما دچار ضعف بنیه نظری هستیم و یکی از بحث‌های من و ایشان این بود که تا چه اندازه در داخل رشته ها ما بنیه نظری داریم. مرحوم قانعی راد معتقد بود که لازم است ما یک دید نظری فرارشته ای پیدا کنیم.  کلام آخر اینکه مرحوم قانعی راد فرد مناسبی برای گفت‌وگو کردن بود.

 

 

     قانعی راد علم را در راستای مسئله ایران می‌فهمید
نعمت الله فاضلی در خصوص کتاب «جامعه‌شناسی کنشگران علمی در ایران» سخنرانی خود را ارائه داد و گفت: این اثر نوعی پژوهش میدانی مردم‌نگارانه و به نوعی مردم شناسی علم است. بزرگ‌ترین برنامه‌های قانعی راد حول توسعه علمی در ایران است و کارهای علمی ایشان به بحث توسعه علمی اختصاص دارد.وی افزود: کتاب «جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران» را باید در بافت مسئله علم و توسعه علم ایشان فهمید. قانعی راد علم را در راستای مسئله ایران می فهمید و توسعه علمی را در گروی توسعه علوم انسانی و اجتماعی می دانست. قانعی راد مطالعات تجربی را با مطالعات تئوریک ترکیب می‌کرد و تمام کارهای جدی ایشان در حوزه توسعه علمی مطالعه ای، تجربی و میدانی است. او بر نقش ارزش‌ها و عاملیت تاکید دارد و ساختارها را ملاحظه می کند.فـاضـلـی تـصــریـح کـرد: قانعی راد نوعی بینش اعــتـقـادی داشــت که با آن جامعه را نقد و تـحـلـیـل می کــرد کـه دولت و سازمان باید چگــونـه در راه تـوسـعـه عــلـمـی حـرکـت کنند. کتاب «جامعه‌شناسی کــنــشـــگـــران عــلــمــی در ایــران» مـجـمـوعه گـفـت‌وگـوهـای عـــمــیــق قــانـعــی راد با ۶۹ نفر از فـــیــزیـــک دانـان و شــیـمــی‌دانــان است. قانــعی راد در این اثر خواسته ببیند که چگونه در حوزه علوم پایه، اجتماع علمی صورت گرفته است. در این کتاب درباره دیدگاه‌های پژوهشگران درباره اجتماع علمی و نقش دولت در توسعه علمی بحث می شود.
 

 

 

     قانعی راد در ادامه غلامحسین صدیقی بود
مقصود فراستخواه، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی درباره کتاب «جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران» گفت: قانعی راد با اینکه از میان ما رفته اما به خاطر آثارش همچنان با ماست. او علم را در عام ترین حالت بیان کرده است.وی افزود: در کتاب «جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران» رشد و افول علم در ایران از منظر جامعه شناسی علم بررسی شده است. در این کتاب آمده که معرفت تجربی یک سنتز ایرانی است که در خوارزمی، ابن هیثم و ... دیده می شود. او در این کتاب هانری کربن و مرحوم شایگان را نقد می کند و شرق شناسی وارونه مرحوم شایگان را نشان می دهد.فراستخواه اظهار داشت: ۶۰ سال پیش از قانعی راد، بنیان‌گذار جامعه شناسی در ایران غلامحسین صدیقی، رساله ای نوشت که این رساله در پاییز هم چاپ شد. وقتی رساله دکترای قانعی راد را نگاه می‌کنیم می بینیم که این رساله به نوعی در ادامه رساله غلامحسین صدیقی است و مسیر علم ورزی در ایران جدید در آن دیده می شود.

 

 

    قانعی راد چند ساحتی بود
حسین میرزایی، رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی در ایران نیز در ادامه این مراسم درباره کتاب «پیدایش علم و جامعه» مرحوم قانعی راد سخنرانی کرد.وی گفت: یکی از ویژگی های علم این است که استمرار دارد و عالِم همواره در جهان وجود دارد. قانعی راد یک فرد چند ساحتی بود و هست. او جامعه شناس حوزه عمومی بود و علم را برای جامعه می‌ساخت. حضور قانعی راد در حوزه عمومی باعث افتخار فعالان جامعه شناسی و کتاب «پیمایش علم و جامعه» او جزو بهترین نمونه های کارهای پیمایشی بود. اثری که در آن به خوبی راجع به جامعه و علم بحث شده است. این کتاب درباره درک نظر عمومی درباره علم است و علم را از منظر جامعه بررسی کرده است. مثلا اینکه جامعه چه تصوری از علم دارد و با آن چگونه مواجه است. کتاب نام‌برده جز کتاب‌های پربار ایشان است که جامعیت و دقت بی نظیری هم دارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77452

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی