ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون تشکل‌ها در مجلس تصویب شود

تاریخ درج : دوشنبه ۲۹ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
دستگاه ها بدون قانون وضعیت تشکل ها را پیگیری می کنند

مــدیـــرکـــل امـــور اجتماعــی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: ضروری است که هر چه زودتر قانون تشکل‌ها در مجلس تصویب شود.به گزارش ایمنا، محمود ابراهیمی گفت: جلســــه اتــــاق فــــکـــر سازمان‌های مردم نهاد با حضور ۱۳ دستگاه کار خود را آغاز کرده است.قانون تشکل ها باید در مجلس تصویب شود، در حال حاضر دستگاه‌ها بدون قانون وضعیت تشکل‌ها را پیگیری می‌کنند.مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهـــان با بیـــان اینکـــه مشــارکت پذیــــری از اهــــداف بـــزرگ سازمان‌هــــای مــردم نهــــاد اســــت، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در راستای ارتقای سازمان های مردم نهاد کار کرده و ما نیز در استان این راه را ادامه می‌دهیم.وی با بیان اینکه عدم توجه مدیران به سازمان‌های مـــردم نهــــاد از چالش‌هــــای پیــــش روی این سازمان هاست، افزود: سمن‌ها می توانند در شرایط سخت نقش اساسی را برای رفع مشکلات ایفا کنند.ابراهیمی تاکید کرد: در استان اصفهان در حوزه بهداشت و درمان شاهد فعالیت خوب سمن‌ها و خیریه ها بودیم و مدیران باید از این ظرفیت استفاده کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79795

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی