ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مطبوعات مغایر آزادی رسانه است

تاریخ درج : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
این قانون با استانداردهای آزادی بیان سازگار نیست

معاون پیگیـــــری و اجــرای قانــون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌گوید: بر خلاف اینکه اصل 24 قانون اساسی آزادی رسانه را به رسمیت شناخته است، اما قانون مطبوعات این آزادی را محدود کرده و در شأن نظام نیست.به گزارش ایرنا، علی اکبر گرجی افزود: قانون مطبوعات با استانداردهای آزادی بیان سازگار نیست، اما این را در دانشگاه تسری دادیم و با انواع قوانین، حقوق نشریات را به بند کشیدیم.وی با بیان اینکه قانون اساسی به رغم همه انتقادهایی که به آن وارد می شود در اصول مختلف خود از جمله اصل بیست و چهار، آزادی رســــانه ای را به رسمیـــت شنـاختـه است و در قانون اســاسی مانعی نیست، بیان کرد: با وجود این درعمل مشکل وجود دارد و علی‌رغم رویکرد آزادی مداری که قانون اساسی دارد، قانون مطبوعات حاکم بر کشور اساسا با روح آزادی بیان و رسانه بیگانه است.گرجی با بیان اینکه آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه‌ها و فضاهای علمی دقیقا مانند خونی است که در پیکره موجود زنده است، گفت: نشریات دانشجویی ابزارهای این آزادی اندیشه هستند.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/92261

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی