ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
دادن اطلاعات به کودکان

ماده 9
4. هنگامی‌که‌ جدایی‌ ناشی‌ از اقدامات‌ دولت‌ از قبیل‌ بازداشت‌، زندانی‌ کردن‌، تبعید، اخراج‌ یا مرگ‌  یکی‌ یا هر دو والدین‌ و کودک‌ باشد، کشور طرف‌ کنوانسیون حقوق کودک‌ بنا به‌ درخواست‌ والدین‌ یا کودک‌ یا در صورت‌ اقتضا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ را در جریان‌ اطلاعات‌ ضروری‌ در مورد اموال‌ فرد غایب‌ خانواده‌ قرار می‌دهد، مگر در مواردی‌ که‌ دادن‌ این‌ گونه‌ اطلاعات‌ مضر به‌ حال‌ کودک‌ باشد. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌  تضمین‌ خواهند کرد که‌ تسلیم‌ این‌ درخواست‌ فی‌ نفسه‌ عواقبی‌ برای‌ افراد مربوط‌ در پی‌ نداشته‌ باشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/97140

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی