ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
ابراز عقیده حق همه کودکان

ماده‌ 12
 1. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حقوق کودک تضمین‌ می‌کنند کودکی‌ که‌ قادر به‌ شکل‌ دادن‌ به‌ عقاید خود است، بتواند این‌ عقاید را آزادانه‌ درباره‌ تمام‌ موضوعاتی‌ که‌ مربوط‌ به‌ وی‌ می‌شود ابراز کند. به‌ نظرات‌ کودک‌ مطابق‌ با سن‌ و بلوغ‌ وی‌ بها داده‌ شود.
 2. بدین‌ منظور، برای‌ کودک‌ فرصت‌هایی‌ فراهم‌ آورده‌ شود تا بتواند در هر یک‌ از مراحل‌ دادرسی‌ اجرایی‌ و قضایی‌ مربوط‌ به‌ وی‌ به‌ طور مستقیم‌ یا از طریق‌ یک نماینده‌ یا شخصی‌ مناسب‌ به‌ طریقی‌ که‌ مطابق‌ با مقررات‌ اجرایی‌ قوانین‌ ملی‌ باشد، ابراز عقیده‌ کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/97326

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی