ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : سه شنبه ۲۲ امرداد ۱۳۹۸
اقدامات لازم برای جلوگیری از قاچاق کودک

ماده‌ 30:در کشورهایی‌ که‌ اقلیت‌های‌ قومی‌ و مذهبی‌ یا اشخاص‌ بومی‌ زندگی‌ می‌کنند، کودکی‌ که‌ متعلق‌ به‌ این‌ اقلیت‌هاست‌ باید به‌ همراه‌ سایر اعضای‌ گروهش‌ از حق‌ برخورداری‌ از فرهنگ‌ و تعلیم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبی‌ خود و زبان‌ خویش‌ برخوردار باشد. ماده‌ 35:کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حقوق کودک تمام‌ اقدامات‌ ضروری‌ ملی‌، دو و چند جانبه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از ربوده‌ شدن‌، فروش‌ یا قاچاق‌ کودکان‌ به‌ هر شکل‌ و به‌ هر منظور به‌ عمل‌ خواهند آورد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99626

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی