ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
بی‌گناه شناخته شدن کودک تا زمان اعلام جرم

ماده 40: هیچ‌ کودکی‌ نباید به‌ خاطر اعمالی‌ که‌ در زمان‌ ارتکاب‌ توسط‌ قانون‌ ملی‌ یا بین‌المللی‌ منع‌ نشده‌، متهم‌ یا گناهکار شناخته‌ شود. هر کودکی‌ که‌ متهم‌ یا محکوم‌ به‌ نقض‌ قانون‌ کیفری‌ شود، حداقل‌ دارای‌ تأمین‌های‌ زیر خواهد بود: بی‌گناه‌ شناخته‌ شدن‌ تا زمانی‌ که‌ جرم‌ طبق‌ قانون‌ ثابت‌ شود. اطلاع‌ مستقیم‌ و سریع‌ از اتهامات‌ وارده‌ علیه‌ وی‌، در صورت‌ لزوم‌ از طریق‌ والدین‌ یا قیم‌ قانونی‌ و (حق‌) داشتن‌ مشاوره‌ حقوقی‌  یا سایر کمک‌ها در تهیه‌ و ارائه‌ لایحه‌ دفاعیه‌.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/100774

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی