ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
اجلاس‌های کنوانسیون در سازمان ملل

ماده 43:انتخابات‌ در اجلاس‌های‌ كشورهای‌ عضو کنوانسیون حقوق کودک كه‌ توسط‌ دبیركل‌ در مقرهای‌ سازمان‌ ملل‌ افتتاح‌ می‌شود، انجام‌ می‌گیرد. در آن‌ اجلاس‌ها كه‌ با حضور دو سوم‌ از كشورهای‌ عضو، رسمیت‌ خواهد یافت‌، اعضای‌ كمیته‌ از میان‌ كسانی‌ كه‌ بیشترین‌ آرا و اكثریت‌ مطلق‌ آرای‌ نمایندگان‌ حاضر و رأی‌دهنده‌ كشورهای‌ عضو را كسب‌ كرده‌اند، برگزیده‌ می‌شوند.اعضای‌ كمیته‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌شوند. این‌ افراد در صورت‌ نامزدی‌ مجدد حق‌ انتخاب‌شدن‌ مجدد را داراند. مدت‌ خدمت‌ پنج نفر از اعضای‌ منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ خاتمه‌ می‌یابد؛ بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ پنج‌ نفر توسط‌ رئیس‌ جلسه‌ و از طریق‌ قرعه‌كشی‌ مشخص‌ خواهد شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102065

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی