ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
اسناد کنوانسیون حقوق کودک نزد سازمان ملل

 ماده‌ 46: کنوانسیون‌ حقوق کودک در اختیار تمام‌ کشورها جهت‌ امضا قرار خواهد گرفت‌.

 ماده‌ 47: این‌ کنوانسیون‌ منوط‌ به‌ تصویب‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ باقی‌ خواهد ماند.

 ماده‌ 48: تمام‌ کشورها می‌توانند به‌ عضویت‌ این‌ کنوانسیون‌ درآیند، اسناد عضویت‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ ودیعه‌ خواهد ماند.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102285

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی