ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
دادن اطلاعات حرفه‌ای به کودک

 ماده‌ 28 كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودک‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و برای‌ دستیابی‌ تدریجی‌ به‌ این‌ حق‌ و براساس‌ ایجاد فرصت‌های‌ مساوی‌، اقدامات‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌) در  دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالی‌ برای‌ همگان‌ براساس‌ توانایی‌ها و از هر طریق‌ مناسب؛

 ب) در  دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمایی‌های‌ آموزشی‌ و حرفه‌ای‌ برای‌ تمام‌ كودكان‌؛

 پ‌) اتخاذ اقداماتی‌ جهت‌ تشویق‌ حضور  مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غیبت‌ها.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/103053

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی