ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قشنگی های مترو

تاریخ درج : چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

اين روزها چيزی كه باعث خوشحالی من می‌شود  ديدن كتاب دست آدم‌هاست. به واسطه حرفه عكاسی به جاهای مختلف سر می‌زنم و با آدم ها هم صحبت می شوم. امروز هنگام بازگشتن به خانه وقتی كنار دو خانم كتاب به دست نشستم از حس خوبی كه از همشهری های كتاب‌خوانم گرفته بودم با اجازه شان اين عكس را گرفتم تا شايد افراد ديگری هم ببينند و هوای كتاب خوانی به سرشان بزند. مترو و خواندن کتاب و عکاسی سرگرمی این روزهایم شده است. سرگرمی های پاک و لذت بخش...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/85257

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی