ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قصه‌های ناتمام

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

 نفیسه حسن‌زاده / مترجم

کتاب قصه‌های ناتمام، دنباله‌ کتاب سیلماریلیون است که  درواقع داستان دوران دوم در نومه‌نور و سرزمین میانه را  بازگو می‌کند؛ تاریخ کوتاهی از زندگی مردمان سرزمین نومه‌نور و پادشاهانش تا تباهی و سقوط این جزیره و بعد از آن سرگذشت گالادریل و کله‌بورن در سرزمین میانه. اسم کتاب هم به این‌ خاطر قصه‌های ناتمام گذاشته شده که کریستوفر تالکین (پسر جناب تالکین) عقیده داشته این وقایع و داستان‌ها هنوز هم ادامه داشتند و ناتمام ماندند. به هرحال خواندن این کتاب به درک خیلی از اتفاقات کتاب‌ ارباب حلقه‌ها کمک می‌کند و پل ارتباطی مهمی‌-هرچند ناتمام- بین وقایع دوران اول و سوم سرزمین میانه‌است.برشی از کتاب: با دیدن غم بر چهره او متأثر شد و فکری به سرش رسید. گفت: «اکنون نیز می‌توان، پیش از آن‌که سال به پایان برسد. سپس چنان کشتی‌ای برایت مهیا می‌کنم که ماجراجویان تا به‌حال نساخته‌اند؛ کاخ شهبانو بر روی آب و تو همراه من بادبان می‌کشی ارندیس، به لطف والار، به لطف یاوانا و اورومه که دوستشان داری، به آن سرزمین‌ها سفر می‌کنی و در آنجا بیشه‌هایی نشانت می‌دهم که مانندشان را هرگز ندیده‌ای... .» قصه‌های ناتمام نومه‌نور و سرزمین میانه،جی. آر. آر. تالکین،مترجم: رضا علیزاده، نشر: روزنه

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/103280

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی