ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

لطفا آقایان ناراحت نشوند

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فرحناز مقدس

 

 

 

  یک بعداز ظهر شلوغ در میانه یكی از بزرگراه‌ها ، رانندگان عصبی و بی‌حوصله اند . بعضی ها كلافه و سردر گم بوق می زنند . چند نفری پیــــاده شــــده اند و دنبال ریشـــــه شلوغی می گردنـــــد . كمی جلوتـــــر یک پراید سفیــــد متوقف شده ، راننده میانســــالی است كه می كوشـــــد ماشین را روشن كند . بقیــــه ماشین ها سعی می‌كنند از كنار ماشین متوقــــــف شده عبور كننـــــد. زن نگران و مضطــــرب اســــت، ماشین مرتب خاموش می شود .یكی می‌گوید: «كی به تو گواهینامه داده ؟»  راننده دیگری فریاد می‌زند  : «جای زنا تو آشپز خونه‌س.  ماشین كه جارو برقی نیست !» زن همچنان می‌كوشد ماشین را روشن كند ، زن خسته و مستاصل همچنان نگران روشــــــن شــــــدن ماشین، ســـــرش را می‌گذارد روی فرمان و ماشین‌هایی كه از كنارش می گذرند، نــــمــی‌داننـد همــــــه تقصیرها به گردن این ماشین‌های جدیــــد است كه معلوم نیســـــت چرا با وجــــود نــــو بـــــودن اینقـــــدر مشكــــل دارند و ماجـــــرا  اصــــــلا ربطـــــی به رانندگی‌ او  ندارد.رانندگی مهارتی جذاب و هیجان انگیــــز است، مهارتی كه گروه‌هـــــای مـــختــــــلف سنــــــی را بــــا جنسیت‌های مختـــــلف به‌خود جذب می‌كنـــــد. چیزی كه در رانندگی اتفاق می‌افتد،  اتفاقی ساده اما پیچیده است . در جریان رانندگی، شما مالک دنیای كوچكی هستید كه آن را به هر شكلی كه بخواهید هدایت می‌كنید . با یک وسیله نقلیه می توان مسیرهای دور را طی كرد و در عین حال از این بازی پر هیجان لذت برد. گرچه بخش بزرگی از این لذت، در دنیای شلوغ و پرترافیک خیابان ها از بین می رود ، اما، رانندگی هنوز جذابیت های پنهان فراوانی دارد كه آدم‌ها را به سمت خود می كشاند .با این حال، به دلیل شرایط جدید زندگی اجتماعی در ایران و جهان و افزایش مشاركت اجتماعی زنان، این گرایش در دهه های گذشته در زنان ایرانی شدت بیشتری یافته است . اگر در گذشته فقط زنان تحصیلكرده و متعلق به خانواده های خاص گواهینـــــامه می‌گرفتند، این روزهــــا زنان طبقات مختلف اجتماعــــــی هر كدام به دلایل خاصی علاقه مند به یادگیری این مهارت‌اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75308

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی