ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مادر و پدر و چیستا

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
پدرو مادر عزیز، داستانهای چیستا سرآغاز صحبت با کودکان است. وقتی داستانهای چیستا را برای آنها میخوانید پرسش و پاسخ را ادامه دهید و چکیدهای از صحبتهایتان را به آدرس کانال کاغذرنگی @kaghazrangiesf  بفرستید، تا در شماره بعدی صحبتهای شما و کودکتان چاپ شود.
 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70837

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی