ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ما همینیم

تاریخ درج : دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

زیاد خرج می کنیم...کم می خندیم...تا دیروقت بیدار می مانیم...خیلی خسته از خواب برمی خیزیم...کم مطالعه می‌کنیم...زیاد تلویزیون نگاه می کنیم...دارایی هایمان را افزایش می دهیم، اما ارزش هایمان را کاهش می‌دهیم...زیاد صحبت می کنیم اما کم محبت می‌کنیم و بیشتر احساس تنفر می کنیم .مایاد گرفته‌ایم چگونه معاش مان را بسازیم اما زندگیمان را نه! ما سال ها را به زندگی مان افزوده ایم... اما زندگی را به سال ها...نه!
جرج_کارلین

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84680

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی