ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مدت اشتغال ۶۸ درصد شاغلان کمتراز ۱۵سال

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
بررسی شاخص«طول مدت اشتغال» نیروی کار کشور نشان می‌دهد؛

بررسی شاخص«طول مدت اشتغال» نیروی کار کشور نشــــان می‌دهــــد ۶۸,۷ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۵سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند و این رقم برای کل جمعیت شاغل به طور میانگین ۱۲سال و دو ماه است.به گزارش مهر، مدت زمان اشتغال فرد به عنوان شاغل رسمی (تحت پوشش بیمه بازنشستگی) بیانگر شاخص «طول مدت اشتغال» است که بر اساس قوانین موجود در کشور هر فرد در صورت اشتغال رسمی در کشور بدون در نظر گرفتن موارد استثنا می‌تواند پس از ۳۰ سال کار، بازنشسته شود.از منظر مطالعات آماری، وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال، می‌تواند در برنامه ریزی‌های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی ایفا کند.اما تحلیل‌های آماری گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار نشان می‌دهد؛ در سال ۱۳۹۵ از ۲۲,۶ میلیون نفر شاغل در کشور طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲,۱ میلیون نفر از شاغلان کشور که حدود ۵۳,۸ درصد از کل شاغلان را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰ سال است. به عبارتی مدت اشتغال رسمی این گروه از شاغلان یک دهه برآورد می شود.نتایج این گزارش رسمی نشان می‌دهد، نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان است و طول مدت اشتغال بیش از ۱۵,۶ میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل ۶۸,۷ درصد از شاغلان، کمتر از ۱۵ سال است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66406

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی