ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مدیران شهرداری زیر تیغ نظارت شورا

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان
در نخستین نشست خبری خود تاکید کرد که مدیران شهرداری فارغ از دیدگاه های سیاسی، زیر تیغ نظارت شورا هستند. به گفته مقدری، نظارت ها مطابق استانداردهای روز دنیا و به منظور شفاف سازی انجام و گزارش های لازم در اختیار مردم قرار می گیرد. وی از ارائه گزارش های دوره ای کمیسیون هـــای تخصصـــی شــورا در خصـــوص شیوه‌های نظارتی بخش های مختلف شهر به مردم خبرداد. عضو هیئت رئیسه شورا گفت: مطابق بررسی هـــا در حـــال حاضـــر یکی از مشـکلات خدمات‌رسانی کارکردی در شهرداری ها عدم  اعتماد مردم در بسیاری از حوزه های شهری به شهرداری است. وی معتقد است که عدم اعتماد را تنها با یک راه می توان جبران کرد و آن ایجاد شفافیت است. مقدری ادامه داد: زمانی که مردم  به یک سیستم اعتماد نداشته باشند برای بهبود فرآیند های آن هم مشارکت نمی کنند و به همین دلیل یکی دیگر از سیاست های شورا مشارکت مردم در برنامه های مدیریت شهری است. وی افزود: یکی از ساز و کارهای تحقق شفافیت آگاهی مردم از عملکرد  نهادهای تصمیم گیر است و در همین راستا به هیئت رئیسه شورا پیشنهاد شد  تا جلسات علنی شورای شهر، طبق قانون و همانند مجلس به مردم ارائه شود. مقدری اظهار داشت:  در مورد سازو کارهای این پیشنهاد اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی هیئت رئیسه با آن مخالفتی ندارد و من تلاش می کنم با آماده شدن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، این وعده محقق شود.

 

         تغییر در بررسی تفریغ بودجه
وی در بخش دیگــری از سخنان خود در پاسخ به اصفهان زیبا درباره تغییر در رونــد بررسی گــــزارش‌هــــای تفــریـــــغ بودجه و حساسیت‌های این گزارش ها، گفت: گـــــزارش‌هــــای تفـــریـــغ بودجه در سرفصل‌های مـشــخــصــــی نـــوشـــــتــــه و بــــر اســــاس تخصـــص کمیسیون های شورا طی جلساتی بررســی شده و  در صـــورت تایید در صحن علنی بررسی و به آنها رای داده می شود. وی ادامه داد: در مورد گزارش تفریغ بودجه  95  به غیر از بررسی گزارش حسابرس، کار دیگری نمی‌توان انجام داد؛ چرا که روند حسابرسی طی شده؛ اما تلاش می کنیم تا در آینده، نحوه بررسی را از نظر زمانی و شکلی تغییر بدهیم.

 

 

         سرانه دوچرخه4درصد
وی در پـــاســـخ بــــه پرســـش دیگـــری دربـــاره دوچرخه‌سواری زنان گفت: دوچرخه سواری بانوان به گفته استاندار اصفهان منع قانونی ندارد و جرم تلقی نمی شود وما باید آن را تبدیل به تخلف و جرم نکنیم ولی این مهم نیاز به تعامل دارد و به مدیران شهری وابسته نبوده و مجموعه‌ای از نهادها در این مورد دخیل هستند که باید با گفت و گوهای مستمر محقق شود. مقدری ادامه داد:  نمی توان از مشارکت زنان در شهر صحبت کرد ولی فضا آماده نباشد. وی از کاهش سرانه دوچرخه در شهر خبرداد و گفت: طبق آمار معاونت حمل و نقل، سرانه استفاده از دوچرخه در اصفهان به نصف کاهش یافته و به ۴ درصد رسیده است. مقدری افزود:  این یک فاجعه برای شهری است که به شهر دوچرخه ها شهره بود که این کاهش باید ریشه یابی شود.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر زیباسازی ورودی‌های شهر از جمله میدان آزادی گفت: در گذشته مجسمه کاوه آهنگر در میدان آزادی نصب بوده که این مجســـمه به دلیـــل انجام پروژه مترو برداشته شده  و برای نصب مجدد آن پیگیری‌های لازم را انجام می دهیم. مقدری افزود: شهردار اصفهان هم در مورد این موضوع برنامه هایی دارد و امیدواریم آثار فاخر هنرمندان کشور به جـــایـــگــاه های اصلی خود برگردد. هرچند برخی از آثاری که از دهه های قبل جز  اموال شهرداری بوده خوب نگهداری نشده و آسیب دیده اند.وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد وجود ضعف قانون برای رسیدگی به تخلفات گفت:برخی از این موارد لزوما ناشی از خلا قانونی نیست؛ چرا که بسیاری از  قوانین برای برخورد با تخلفات صراحت و ضمانت اجرایی دارد ولی باید در صورت وقوع جرم، آن را پیگیری کرد. مقدری تصریح کرد: باید به جای مصلحت اندیشی، موضوعات  پیگیری شود. بسیاری از تخلفات شهرداری به دادگستری و به قوه قضایی ارجاع شد ولی مسکوت ماند که اگر به علت مصحلت نبود امروز می توانستیم اطلاعاتی ارائه دهیم که قابل باور نبود. / گروه شورا

url : http://www.isfahanziba.ir/node/55051

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی