ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مرگبارترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

در جریان آتش سوزی در شمال کالیفرنیا، تاکنون دست کم ۱۱ نفر کشته و حدود ۱۵۰ نفر ناپدید شده اند. تاکنون ۱۵۰۰ خانه و دفتر کار در اثر این آتش سوزی نابود شده است. به گزارش سـی ان ان ایـن بـی سـابقه و مرگبارترین آتش سوزی درتاریخ آتش سوزی های ایالت کالیفرنیا به شمار می رود. اکنون 34 کانون فعال آتش سوزی در نقاط مختلف کالیفرنیا وجود دارد و این آتش سوزی 481 کیلومتر مربع را طعمه حریق کرده که وسعتی برابر هنک کنگ است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57710

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی