ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مزاحمت سد معبر برای شهروندان

تاریخ درج : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 همه عواملی که موجب کندی یا توقف عبور و مرور در گذرگاه‌های عمومی اعم از پیاده‌رو، کوچه، خیابان، میادین وموجب انسداد معابر شود، سد معبر تلقی می شود. سد معبر علاوه بر کندی عبور و مرور، از نظر زیبایی و منظر شهری نیز موجب ناهمگونی فضای عمومی شهر شده و طبیعی است که زمینه  بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و آثار سوء روانی بر اذهان عمومی را در پی داشته باشد. این عامل می‌تواند درقالب معضلی عمومی برای مدیریت شهری مشکل ساز باشد. در صورتی که راهکارهای عملی‌تری جهت پیشگیری از این امر پیش‌بینی نشود، سد معبر در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها از منظر اجتماعی و فرهنگی مزاحمت‌های زیادی را برای شهروندان خواهد داشت، بلکه با ایجاد حق کاذب برای سد کننده معابر، برخورد با آنان را با مشکلات پیچیده تری مواجه می‌کند . از طرفی عابران پیاده نیز به علت سد معبر مجبور هستند از طول خیابان‌ها‌ عبور کنند که  باعث به وجود آمدن خطرهای جانی برای شهروندان شده و  همچنین موجب کندی ترافیک روان شهرها می‌شود. لذا ضروری است قانونگذار  اصلاح  قوانین و مقررات مربوط را دردستور کار خود قراردهد تا شهرداری‌ها بتوانند با اهرم‌های اجرایی قوی تر و برنامه ریزی دقیق تر با این معضل قدیمی در مدیریت شهری برخورد مناسب داشته باشند .در این راستا فرهنگ سازی در زمینه احترام به قانون و حقوق شهروندان و ترجیح منافع عمومی برمنافع شخصی ، توسط دستگاه‌های فرهنگی نیز می‌تواند کمک شایانی به حل مشکل کند. لازم به ذکر است از دیدگاه شرعی نیز سد معبر از مصادیق بارز تعددی به حق الناس است.

 

     مصادیق سد معبر
1- پهن کردن بساط توسط دست فروشان و دوره گردها
2- چیدن قسمتی از کالا  توسط فروشندگان
3- پارک کردن وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت و دوچرخه به هر دلیل
4- رها کردن مصالح ساختمانی در پیاده‌روها، خیابان‌ها  و ...
5- فروش کتاب و مجله در پیاده‌روها
6- ریختن خاک و نخاله ساختمانی در معابر عمومی

 

 

   مستندات قانونی جهت جلوگیری از سد معبر :
الف - تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری:
- سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر این  اماکن توسط ماموران خود رأسا اقدام کند . درباره دکه‌های نصب شده قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است آنها را بردارد  وچنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77{*} درصدد جبران خسارت برآید.  اما کسانی که بعد از تصویب این قانون، دکه‌هایی در معابر عمومی ایجاد کنند، شهرداری موظف است رأسا و به وسیله ماموران خود این دکه‌ها را بردارد و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی ندارند.

 

 

   {*منظور این کمیسیون در ماده 77قانون شهرداری است }
ب- اصل چهلم قانون اساسی ج.ا.ا :هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
ج - ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :هر رفتاری اعم ازفعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

 

 

    وظیفه شهرداری
در متن قانون قید شده سد معبر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع بوده و شهرداری مکلف است نه تنها از سد معبر جلوگیری کند، بلکه توسط مأموران خود جهت رفع آن اقدام کند. در این راستا ماموران شهرداری درجایگاه ضابط قضایی می‌توانند دوشادوش پرسنل نیروی انتظامی با متخلفان برخورد واعمال قانون کنند .درادامه این تکلیف، شهرداری می تواند اشیای سد کننده معبر رابه جای دیگری منتقل کرده وبه صورت امانت نگهداری  تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی به صاحبان آن مسترد کند. در خصوص مواد فاسد شدنی مانند میوه ها و مواد غذایی که صاحبان آن در معابر جا گذاشته وآنها راترک کرده اند باید طبق مقررات مربوط به اموال مجهول المالک یا بلا صاحب از طریق مراجع قضایی اقدام شود.
اداره حقوقی شهرداری اصفهان

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84425

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی