ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مسکن باید حمایتی باشد، نه اجتماعی

تاریخ درج : دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
«تضاد اخلاقی در تامین مسکن»

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه بازآفرینی در محلات باید مبتنی بر سازمان اجتماعی حاکم بر آن محله باشد گفت: هدف اصلی برنامه ملی بازآفرینی ایجاد شرایطی برد - برد بین مجری و بهره‌بردار است که این هدف نیز ملزم به جذب اعتماد مردم از سوی توسعه‌گران در محلات خواهد بود.هوشنگ عشایری که علاوه بر معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز هست گفته که درحقیقت ترکیب توسعه‌گران و فعالیت‌های اقتصادی آنها در بعد کالبدی برنامه با اقدامات تسهیلگران به منزله کسانی که در حوزه اجتماعی برنامه فعالیت دارند با نقش کسانی که در حوزه اقتصاد و مدیریت هستند دارای تضاد اخلاقی بسیاری است که همه نشان‌دهنده سختی کار در اجرای برنامه بازآفرینی خواهد بود.وی ضمن بیان این مطلب که برنامه ملی بازآفرینی به هیچ وجه به دنبال ساخت مسکن ارزان قیمت به معنی تقلیل کیفیت ساخت و ساز نیست گفته که در حقیقت خطای طرح مسکن مهر برای این بود که برای اجرای برنامه، عددی تعیین شده بود،  درحالی که در این برنامه، دولت به هیچ وجه مداخله نکرده و بزرگ ترین مزیت آن نسبت به برنامه‌های پیشین در همین مسئله است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75041

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی