ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

منابع امتحانی کنکور کارشناسی۹۷

تاریخ درج : پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

ثبت نام آزمون کارشناسی سال ۹۷ از (یکشنبه اول بهمن) آغاز شد و تا روز یکشنبه (۸ بهمن ۹۶) ادامه خواهد داشت؛ داوطلبان برای ثبت نام پس از مطالعه دفترچه راهنما به سایت سازمان سنجش مراجعه کند.به گزارش فانوس داوطلبان اقلیت‌های دینی (کلیمی، مسیحی، زرتشتی) برای دریافت سوالات معارف دینی خود به جای فرهنگ و معارف اسلامی باید بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را علامت بزنند.

 

 

  آزمون اختصاصی: در آزمون اختصاصی برای همه داوطلبان در سطح اطلاعات علمی کتاب های نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه سوال طرح می‌شود در ادامه مواد آزمون، منابع طرح سوال و ضریب درس ها و رشته‌های تحصیلی در پنج گروه آزمایشی توضیح داده شده است.گروه آزمایشی ریاضی: سوال های آزمون اختصاصی گروه آموزشی ریاضی و فنی برای همه شرکت کنندگان از درس های ریاضیات، فیزیک و شیمی در سطح اطلاعات علمی کتاب های دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه خواهد آمد. علاوه بر دروس فوق در درس فیزیک از کتاب فیزیک یک و آزمایشگاه سالی واحدی نیز طرح سوال خواهد شد.

 

 

  گروه آزمایشی علوم تجربی: سوال های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی برای همه شرکت‌کنندگان در پنج ماده زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی در سطح اطلاعات علمی کتاب های درسی زمین شناسی، ریاضی، زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی دوره پیش دانشگاهی و کتاب های سال های سوم و دوم دبیرستان رشته علوم تجربی نظام جدید سالی واحدی طرح خواهد شد. سوالات درس زمین شناسی از کتاب های دوره پیش دانشگاهی و سال سوم طرح خواهد شد. علاوه بر درس های بالا در درس فیزیک از کتاب فیزیک یک و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سوال طرح خواهد شد.

 

 

   گروه آزمایشی علوم انسانی: سوال های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی برای همه شرکت‌کنندگان در مواد ریاضی، اقتصاد، زبان وادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و همچنین روان شناسی در سطح اطلاعات علمی به ترتیب زیر طرح خواهد شد:ریاضیات (کتاب های پیش دانشگاهی و سال های سوم، دوم و اول)، اقتصاد(کتاب سال دوم)، زبان و ادبیات فارسی(کتاب های پیش دانشگاهی و سال‌های سوم و دوم)، زبــــان عربــــی(کتاب های پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم)، تاریخ و جغرافیا(کتاب های پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم)، علوم اجتماعی(کتاب های پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم)، فلسفه و منطق(فلسفه براساس کتب پیش دانشگاهی و سال سوم و منطق براساس کتاب سال سوم) و روان شناسی(کتاب سال سوم). برای دارندگان دیپلم علوم و معارف اسلامی که دانش آموز یا دارای مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی هستند درس اصول عقاید و فقه در سطح اطلاعات علمی دارندگان گواهینامه دوره پیش دانشگاهی علاوه بر دروس اختصاصی فوق پیش بینی شده است.

 

    گروه آزمایشی هنر: از همه شرکت کنندگان این گروه آزمایشی براساس اطلاعات و درک عمومی هنر برای شناسایی استعداد و توانایی‌های هنری، آزمون‌های درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی-فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی و خواص مواد امتحان گرفته می‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/67488

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی