ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مهندس کلمات

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

هربار می‌روم پروژه، همه شون خانم مهندس صدام می‌کنند و من هی می‌گویم: من مهندس نیستم!برای گزارش اومدم. امروز که به یکیشون گفتم من مهندس نیستم، اون یکی گفت: ایشون مهندس کلمات هستن. زل زدم بهش، چه تعبیر قشنگی داشت...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75310

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی