ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

میراث جهانی و جنگل‌های هیرکانی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

میراث جهانی یونسکو شامل همه اماکن و مناطق با ارزش‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی است که در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده است.  میراثی که به ثبت جهانی در یونسکو می‌رسد بر اساس کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی به عنوان ارزش‌های جهانی مورد حفاظت قرار می‌گیرد و متعلق به تمام انسان‌های کره زمین محسوب می‌شوند و دولت‌های حاکم بر این مناطق موظف به حفظ و نگهداری از این میراث هستند. در واقع حفاظت از این آثار پس از ثبت، در  حیطه حاکمیت کشور مربوطه بوده، اما حفاظت از آنها به عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود. همه آثار تاریخی و طبیعی مثل ابنیه، دستاوردهای تاریخی بشر، محوطه‌های باستانی و تاریخی، جنگل‌ها، تالاب‌ها، کوه‌ها، بیابان‌ها و هر آنچه از تمدن انسانی و تاریخ طبیعی باقی مانده است می‌تواند در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شود.  سازمان جهانی یونسکو ده معیار مهم در ثبت آثار جهانی دارد که شش طبقه اول آن مربوط به آثار تاریخی فرهنگی و چهار طبقه آخر نیز مربوط به آثار تاریخی طبیعی است. در واقع هر یک از مناطق نامزد شده جهت ثبت جهانی با این معیارها سنجیده می‌شود تا مورد تایید و ثبت نهایی قرار گیرد.  در این راستا ایران نیز 22 اثر تاریخی و یک اثر طبیعی (بیابان لوت) در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کرده است.  10 تیرماه 1398 جنگل‌های هیرکانی به عنوان بیست و چهارمین میراث جهانی و دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. بررسی ارزش‌ها و معیارهای طبیعی آثار با کمک اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) صورت می‌گیرد. ارزش‌ها و تهدیدهای مناطق نامزد ثبت جهانی، مطرح می‌شود و در صورتی که مناطق حائز شرایط معیارهای ذکرشده باشند و شرایط مدیریت و حفاظت آنها نیز فراهم باشد، در فهرست میراث جهانی ثبت می‌شوند. در واقع تعارضات و دخالت انسانی در این مناطق نیز نقش پررنگی در ثبت جهانی اثر ایفا می‌کند. در چهل و سومین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در باکو با حضور ۱۸۰ کشور از جمله ایران پرونده جنگل‌های هیرکانی به عنوان محوطه طبیعی برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو مطرح گردید.پس از بررسی تاریخچه طبیعی و ارزش‌های گیاهی و جانوری منطقه و همچنین تهدیدات موجود، این جنگل‌ها بر اساس معیار نهم ثبت آثار جهانی و به عنوان نمونه برجسته از فرایندهای زیست‌محیطی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه زمینی، و جوامع از گیاهان و حیوان‌ها با نظر موافق اعضای این کمیته ثبت جهانی شد. در این پرونده ۱۲ نقطه با ارتفاع و پوشش گیاهی مناسب در جنگل‌های هیرکانی برای ثبت ارائه شد که عبارت‌اند از: پارک ملی گلستان، جنگل ابر افراتخته، جهان نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز حوزه کجور، چهارباغ چالوس، جنگل خشک داران، گچ رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت شده  لیسار.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102337

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی