ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

میراث دار شهر بحران زده ایم

تاریخ درج : دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: مدیریت شهری فعلی اصفهان، شهر را به صورت نرمال تحویل نگرفته  و میراث دار شهری بحران زده است.روشن در نطق میان دستور خود ادامه داد: عملکرد نادرست مدیران ما در طول سال های گذشته، این شهر را بیش از هر زمان دیگری از تعادل خود خارج کرده  و برای بازگرداندن امور شهر به وضعیت عادی کار سنگینی در پیش دارد و شاید در یکی دو سال پیش رو، لازم است که مدیران جدید به آواربرداری و تغییرات اساسی بپردازند.وی به مشکلاتی همانند ترافیک، کم آبی ، ساخت و ساز بی رویه و... که مورد انتقاد مردم  و دفاع مدیریت شهری بود، اشاره کرد و اظهار داشت:  امروز میزان نابسامانی ها و تخلفات افزایش یافته؛ اما گویی هیچ یک از  این مشکلات و نابسامانی ها دیده نمی شود و یا همه نسبت به آنها بی تفاوت شده اند. به گفته روشن، کلان شهرهایی همچون اصفهان و ساکنانش مانند زوج ها چند سالی به هم پریدند، از عیوب و ایرادات هم اشکال گرفتند و جنگیدند که یکدیگر را بسازند؛ اما وضعیت بدتر شد. به تدریج به این باور رسیدند که قرار نیست چیزی درست شود، خسته شدند، ساکت شدند و دست از سر هم برداشتند و از هم طلاق عاطفی گرفتند. وی افزود: این سکوت سنگین و بی تفاوتی شهروندان نسبت به همه نابسامانی های شهر، نشانه خوبی نیست ومردم از جنگیدن برای بهتر شدن شهرشان خسته و ناامید شده و شهر را طلاق عاطفی داده اند . روشن تاکید کرد:  مهاجرت گسترده نخبگان و جوانان از شهر، نشانه ناامیدی از بهبود اوضاع است.رئیس کمیسیون فرهنگی اظهار کرد: در این سال ها با مدیریت شهریی مواجه بودیم که نتوانست با توجه به منابعی که در اختیار داشت تخصیص مناسبی انجام بدهد. وی با تاکید بر اینکه در نتیجه چنین عملکرد غیرقابل دفاعی، سرمایه اجتماعی مدیران شهری ما به شدت افول کرده است، ادامه داد: نتایج یک پژوهش ملی  (1394) نشان می دهد مردم استان اصفهان در مقایسه با سایر مردم کشور منفی ترین ارزیابی را در مورد میزان موفقیت نهادها، سازمان ها و مدیران در انجام وظایف داشته و کمترین اعتماد را به آنها دارند.

 

روشــن با بیــان اینــکه به داوری بسیـــاری از کارشنــاســان بیـش از آنکــه در حـــوزه هـــای محیــط زیست، حمـــل و نقــل  و اقتصاد بحران داشته باشیــم، در نحوه حکـمـــرانی مشــکل داریـــم، تصـــریح کـــرد: یکی از عمده ترین نقاط ضعف مدیریت شهری ما تعــدد نهادهای تصمیم گیری است  که به اتلاف منابع، موازی کاری و نبود همکاری گــروهی منجـــر شـــده است.وی با اشاره به اینکه یکـــی از راهکارهـــای حــل چنیـن مسئله ای، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری است، اظهار داشت: عدم شفافیت در تامین مالی پروژه های شهرداری، عدم توجه لازم به طرح تفصیلی و فروش تراکم که منجر به افزایش خانه های خالی در برخی از مناطق شهری اصفهان شده و تعداد زیاد خانه فرسوده در نقاط دیگر شهر، ناشی از اداره نامناسب شهر بوده است.رئیس کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: هم اکنون بیش از هر زمانی نیاز است که مدیریت شهری جدید روند عادی سازی شهر را آغاز کند شاید مهمترین راهکار برای بهبود وضع موجود، ارائه و تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری توسط دولت و مجلس شورای اسلامی است.وی در بخش دیگری از نطق خود ضمن بزرگداشت فرارسیدن هفته پژوهش گفت: بین پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر کشور، ارتباط مستقیم برقرار است. روشن ادامه داد:نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه شهری دانست.وی تاکید کرد: با عنایت به اهمیت پژوهش و تحقیق در رسیدن به راهبردهای منطقی و راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش ها و مسائل حوزه مدیریت شهری، امیدواریم از ظرفیت موجود شهرداری اصفهان اعم از توان فکری و قدرت یدی نیروی انسانی، زیرساخت ها، سخت افزارها و نرم افزارها استفاده مطلوب و بهینه بشود. روشن تاکید کرد: همچنین از تعامل و ارتباط لازم با مراکز دانش بنیان و پژوهش محور، به ویژه در عرصه بین المللی از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده نباید غافل باشیم.روشن، پژوهش را تعریف کرد و اظهارداشت: پژ‍‍‍وهش عبارت است از کاربرد روش علمی برای حل یک مسئله که ما در شرایط امروز و با توجه به چالشها و مشکلات شهری، بیش از هر زمانی به پژوهش به ویژه پژوهش های کاربردی برای رفع این مشکلات نیازمندیم.رئیس کمیسیون فرهنگی، ادامه داد: تحولات زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روز افزون اهمیت علم و تحقیق داشت، به ویژه در نیمه  دوم این قرن کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فن‌آوری و شتاب‌دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق کرده اند./گروه شورا   

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63758

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی