ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

می دهد هر عکس شعار ائتلاف

تاریخ درج : یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

مقتدا ذبیحی/شاعر

موسم رأی است آقایان به میدان آمدند 

جان جانان آمدند 

بهر خدمت اینچنین افتان و خیزان آمدند 

جان جانان آمدند 

*************** 

آمدند اینها که کوه مشکلات آسان شود 

چهره‌ها خندان شود 

چون غزالی تیز پا، تند و شتابان آمدند 

جان جانان آمدند 

************** 

می دهد هر کس شعار ائتلاف خویش را 

کاف و گاف خویش را 

تا که رأی آورد ، اندر جمع نسیان آمدند 

جان جانان آمدند 

**************

آن یکی گوید تمام جنس ها ارزان شود 

سفره‌ها پر نان شود 

بی زر و سیم‌اند ، لیکن سوی همیان آمدند 

جان جانان آمدند 

**************

وقت تبلیغات شد ، هر کس که طرحی تازه داشت

رأی بی اندازه داشت 

یک نفر اهواز و آن یک در لرستان آمدند

جان جانان آمدند

***************

ای که رأی آورده ای با مردمان همدرد باش

تا توانی مرد باش

کس نگوید فرقه‌ی بخیه به تنبان آمدند 

 

جان جانان آمدند

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/105121

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی