ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نان به نرخ روز خواهان!

تاریخ درج : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
نانواها خواستار افزایش قیمت نان بعد از 5 سال هستند

سعیده غفاری/خبر ‌نگار

بازار نان به ویژه نان سنگک و بربری از ابتدای سال جاری با مشکل چند نرخی شدن همراه  بود و اکنون مردم گزارش می‌دهند که تعداد کمی از نانوایی‌ها توجهی به نرخ مصوب  ندارند و نان را با قیمت‌ دلخواه می‌فروشند. از طرفی، ثبات قیمت نان در پنج سال گذشته و درمقابل، افزایش هزینه‌‌های جانبی باعث شده از  وزن، کیفیت و حجم چانه کاسته شود. ازاین‌رو، عده‌ای از مسئولان مانند رئیس اتحادیه نانواها و دبیرسندیکای خمیرمایه خواستار افزایش قیمت نان هستند. ستاد تنظیم بازار نیز با درنظر گرفتن شرایط بازار نان، به بررسی سه‌سناریو برای سامان دادن به وضعیت این بازار مشغول است که احتمال دارد تا چند روز آینده نتیجه نهایی آن مشخص ‌شود.در حالی که مجموع نرخ تورم در فاصله سال‌های 94 تا 97 بیش از 53 درصد بوده است، اما قیمت نان به طور رسمی در این سال‌ها هیچ تغییری نکرده‌است.  به دنبال آن، نانواها خود دست به‌کار شده‌اند و قیمت نان را بدون مصوبه افزایش می‌دهند تا شاید دولت فکری به حال بیشترشدن هزینه‌های جانبی آنها کند.قیمت نان از سال 93 ثابت مانده‌است و با وجود افزایش هزینه‌های جانبی، خبری از افزایش قیمت رسمی در این بازار نیست. به گفته اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی، «حدود پنج سال است که قیمت نان تغییر نکرده و این خواسته اتحادیه‌های مختلف نان است که حداقل به میزان تورم سال‌های 93 به بعد قیمت نان افزایش یابد.» ثابت ماندن قیمت نان موجب شده نانوایی‌ها به صورت دلخواه، قیمت‌ها را تغییر دهند چراکه نرخ مصوب نان سنگک دولتی 800 تومان است ولی کمتر نانوایی، سنگک را با نرخ کمتر از هزار تومان می‌فروشد. از سوی دیگر ثبات 5ساله نرخ نان در پایین آمدن وزن آن تاثیر داشته است. به گفته مجید پارسایی، دبیر سندیکای خمیرمایه، «وزن نان به ‌دلیل ثابت ماندن قیمت کاهش یافته و این موضوع تاثیر زیادی روی کیفیت نان دارد. در نتیجه افزایش قیمت نان باید اتفاق بیفتد.»همچنین محسن لزومیان، رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی کشور از تعطیل شدن 30 درصد صنایع تولیدکننده نان صنعتی به علت شرایط بد اقتصادی خبرداد و تصریح کرد: «قیمت تهیه انواع نان صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته است، تمام تولیدکنندگان درسال جاری افزایش هزینه داشتند که تولیدکنندگان نان صنعتی نیز شامل این امر می‌شوند ولی قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش نیافته است که دولت در خصوص این مشکل باید چاره‌ای بیندیشد.» اتحادیه نانوایان خواستار افزایش قیمت نان تا 50 درصد به دلیل بیشترشدن حقــــوق کارگران، قیمت آب، بـــــرق، گاز،افزایش تورم و... از دولت است؛ از این رو،  سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار جلساتی در خصوص تعیین نرخ نان برگزار کرده اند و تصمیم های گرفته شده در این مورد حاکی از سه سناریو برای آینده بازار نان است.

سه سناریو برای بازار نان

اعتراض نانواها و تقاضای مسئولان باعث شده ستاد تنظیم بازار سه راهکار برای حل مشکلات بازار نان درنظر بگیرد ولی هنوز تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده‌است و احتمال ثبات قیمت نان در سال جاری نیز وجود دارد. عباس قبادی، دبیرستاد تنظیم بازار، در مورد آخرین اقدامات برای تعیین نرخ نان گفت: «مسائل مطرح شده در مورد قیمت نان تاکنون فقط در حد کارشناسی مطرح شده و هیچ تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است. در حال حاضر سه سناریو برای قیمت نان وجود دارد، در سناریوی اول بحث آزادشدن قیمت نان مطرح شده است و در سناریوی دوم  ادامه روش فعلی و در سناریوی سوم حالت بینابین سناریوی اول و دوم در نظر گرفته شده است که در مورد هیچ کدام ستاد تنظیم بازار به جمع بندی نرسیده است.»  درواقع قیمت نان به گفته این مسئول، ممکن است 25 درصد افزایش یابد یا  وزن چانه نان تغییر کند. حتی در این بین بحث‌هایی برای کیلویی فروختن نان نیز مطرح شده است. با وجوداین، سناریوی مورد توجه اعضای ستاد تنظیم بازار،  افزایش نیافتن قیمت نان است، ولی جبران هزینه‌ها از طریق دیگر است، زیرا گران شدن نان، نارضایتی و شکایت مردم را به دنبال دارد و از آنجایی که نان در شمار مواد‌غذایی اصلی جای می‌گیرد، مردم باید توان خرید آن را داشته باشند. البته باید گفت اکنون نیز یارانه به نانوایی‌ها تعلق دارد. به گفته محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت « 80درصد نانوایی های کشور آرد را بر پایه گندم ۶۶۵ تومانی دریافت می کنند و 20 درصد نانوایی‌ها که با نام آزادپز فعالیت می‌کنند نیز آرد را بر پایه گندم ۹۰۰ تومانی تحویل می‌گیرند.این درحالی است که دولت با هدف حمایت از گندم کاران، گندم را به قیمت تضمینی ۱۷۰۰ تومان خریداری می‌کند، در نتیجه قیمت ۹۰۰ تومانی گندم برای برخی نانوایی ها نیز مشمول یارانه است.»اکنون وضعیت بازار نان مشخص نیست و پافشاری عده ای از مسئولان و اتحادیه نانواها باعث ارائه سه سناریو  برای قیمت نان به دولت شده است.  در نهایت دولت برای قیمت نان تصمیم می‌گیرد  که طی دو و سه هفته آینده این تصمیم ابلاغ خواهد شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/98547

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی