ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نباید ایستاد

تاریخ درج : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

غرض رفتن است نه رسیدن.
زندگی کلاف سردرگمی است.
به هیچ جا راه نمی برد
اینکه می دانیم نخواهیم رسید، نباید ایستاد. وقتی هم که مردیم،  مردیم به درک.
#ماهی_ سیاه_ کوچولو
صمد بهرنگی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75595

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی