ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نبود نیروی انسانی ماهر گلایه بخش خصوصی است

تاریخ درج : دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر نبود نیروی انسانی ماهر یکی از مهم ترین گلایه های بخش خصوصی است. به گزارش روابط عمومی شـــورای اسـلامی شهــــر اصفهان، کوروش خسروی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی بخش خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر بخش خصوصی همچنان از عدم نیروی انسانی ماهر گلایه دارد.وی اضافه کرد: آیا بخش خصوصی می تواند در مسابقات ملی مهارت مشارکت کند و جوایز ویژه تعریف کند تا به شرکت کنندگان در این مسابقات اهدا شود؟وی اضافه کرد: تنوع نیازهای مهارتی بخش خصوصی زیاد است و باید زمینه مشارکت بخش خصوصی در جایزه ملی مهارت و معرفی جوایزی که بخش خصوصی تعریف و اهدا می کند، فراهم شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63761

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی