ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نخستین روزی که استعمار غرب پا به تنگه هرمز گذاشت

تاریخ درج : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

چهاردهم اکتبر 1515 ـ در آن زمان که ایران فاقد نیروی دریایی بود (زمان شاه اسماعیل صفوی) ـ دریاسالار پرتغالی آلفونس دا آلبوکرکی (آلفونسو دو آلبوکرک) با چند کشتی توپ‌دار و یگان تفنگ‌دار وارد تنگه هرمز شد و بعدا جزایر استراتژیک آن ناحیه را تصرف کرد. تنگه هرمز دروازه خلیج فارس است، خلیجی که 970 کیلومتر طول دارد. آلبوکرک نخستین نظامی غرب بود که از راه دریا به خلیج فارس تجاوز مسلحانه کرده است. او در عین حال نخستین دریانورد غرب است که به اهمیت استراتژیک خلیج فارس به عنوان بازوی اقیانوس هند پی برده و آن را اعلام کرده بود. آلبوکرک که از ده سال پیش از آن به تصرف سرزمین‌های مشرق زمین دست زده بود به خوبی می دانست که پرتغالِ یک میلیون و پانصد هزار نفری وقت نمی‌تواند در همه مناطق متصرفه مهاجرنشین تاسیس کند؛ بنابراین کوشش داشت با به‌کارگیری بومیان هر محل، اقتدار پرتغال را بر این مناطق برقرار سازد و حفظ کند.آلبوکرک آغازگر تجاوزی شده است که هنوز ادامه دارد و قدرت‌های غرب بدون اینکه حقی داشته باشند در آب‌های کشورهای دوردست مداخله می‌کنند و این مداخله را که بارها به برخورد نظامی انجامیده است «حفظ منافع حیاتی!» خود نام نهاده‌اند. آلبوکرک پس از بازگشت از منطقه هرمز به پایگاه اصلی و دائمی اش در گوای هند با حکم عزل خود، که از پرتغال ارسال شده بود، رو به رو شد و از فرط اندوه 16 دسامبر سال 1515 دق کرد و درگذشت!با درگذشت آلبوکرک، مسئله اشغال ناحیه هرمز حل نشد. بعدا شاه عباس یکم با کمک انگلیسی‌ها (رقبای استعماری پرتغال) ناحیه اشغال شده ایران را پس گرفت؛ ولی همین اتحاد او با انگلیسی‌ها باعث گسترش نفوذ و بعدا سلطه آنان بر منطقه خلیج فارس و امضای پیمان «تروشیل» در 1820 با شیوخ امارات هفتگانه شد و سلطه خود را رسمیت داد که آثار آن هنوز زدوده نشده است. انگلیسی‌ها به همین دلیل، تا نیمه دهه 1930 تلاش بسیار کردند که ایران دارای نیروی دریایی موثر نشود و... . از سایت تاریخ ایرانیان در این روز

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102340

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی