ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

دیوید نیوئل اسمیت- تصویری از دفتر یک اتحادیه در خیابان انساین در وایت‌چپل، شرق لندن مه 1966. در این صحنه اعضای اتحادیه ملی ناوی (ناوی به هریک از افراد رده پایین در نیروی دریایی برخی از کشورها اطلاق می‌شود) از جمله کارگران لباسشویی کشتی ها در حال دریافت سه پوند به عنوان دستمزد اعتصاب هستند. این اتحادیه در آن زمان با اعلام اعتصاب، درصدد کـاهش میــزان ســاعت کــاری هفتــگی از 56 ســاعت به40 ساعت بودند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/52009

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی