ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

امضای پیمان فضایی - در سال 1967  پیمان فضایی ماورای جو، قرار دادن سلاح‌های کشتارجمعی در ماه یا جاهای دیگر در فضا را ممنوع کرد. این پیمان می‌گوید که اکتشافات و منابع فضایی متعلق به همه کشورها و تمام کشورها، آزادانه مجاز به اکتشافات فضایی هستند.همچنین، هیچ کشوری حق ادهای مالکیت بر هیچ جرم آسمانی و منابع آن را ندارد. در حال حاضر  ۱۰۴ کشور عضو این پیمان شده و ۴۰ کشور آن را امضا کرده اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57712

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی