ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

مهاجرت تاریخی به خاطر سد -   در سال 1960 ساخت سد بزرگ مصر آغاز شد. برنامه‌ریزی برای ساخت این سد در آلمان صورت گرفت و سپس مصری ها با کمک اتحاد جماهیر شوروی آن را ساختند. دریاچه سد ایجاد شده پس از آبگیری این سد از نظر ظرفیت ذخیره‌سازی آب در رتبه ششم فهرست بزرگ‌ترین سدهای جهان قرار گرفت. پس از ساخت این سد، حدود ۵۰ هزار نفر از مردم به دلیل وسعت دریاچه سد، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. علاوه بر این با ساخت سد بالا آمدن آب، نمک‌ها را به سطح رودخانه آورده و موجب بایر شدن زمین‌های کشاورزی شده‌است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66246

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی