ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

باید دهه شصتی باشی آن هم  متولد دو سه سال اولش و البته  فوتبالی باشی  تا بدانی وقتی می‌گویند بهرام شفیع درگذشت، یعنی یک تکه از زندگیت محو شد. آن موقع که امکاناتی نبود. یک« ورزش و مردمی »بود یکشنبه شب‌ها ما را که آویزون کوچه و خیابان و دشت بودیم جمع می کرد تا خلاصه بازی‌ها را ببینیم و چه کیفی داشت همون چند دقیقه خلاصه از تلویزیون سیاه و سفید دو شبکه ای که بعضی وقت‌ها هم برفک نشان می داد. بهرام شفیع بیشتر از هر چیز خاطره ما دهه شصتی هاست. خاطره دوران محدودیت‌ها که ورزش و مردمش مثل بر نامه نود بود برای ما که به کمبودها عادت کرده بودیم. به فوتبال‌های با تاخیر. به قانع بودن. به لذت بردن از حداقل امکانات وقتی  دلخوشی‌مان توپ پلاستیکی بود که با پنج زار پنج زاری که برای فوتبال جمع می‌کردیم، می خریدیم. مجتبی نجفی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83096

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی