ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
محله‌گردی اخلاقی می‌خواهیم!

این عکس  را عباس عطار   از دروازه‌غار در چند دهه قبل گرفته است. چقدر هنوز برخی از محله‌های ما نیازمند فرهنگسازی شهرنشینی و اخلاقی هستند و چقدر توانستیم بر این موضوع نظارت داشته باشیم؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95698

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی