ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش + ماضی

تاریخ درج : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
مناسک موثر

عکس شبیه خوانی در دوره قاجار را نشان می‌دهد. این نوع مراسم  در دوره فتحعلی شاه و ناصر الدین شاه با برپایی تکیه و ساختمان‌هایی که جهت برقراری تعزیه خوانی تاسیس شده بودند، رسم و رسوم و شیوه خاص خودش را پیدا کرد. در سال 1248 شمسی به دستور ناصرالدین شاه قاجار، تکیه دولت با گنجایش 20 هزار تماشاگر ساخته شد. بسیاری بر این باورند که دوره قاجار بیشترین تنوع در گونه‌های عزاداری را مرسوم کرده است. این روزها برای برپایی هرچه بهتر مناسک و مراسم‌های مذهبی‌مان چه تلاشی کرده‌ایم؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95858

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی