ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش پدافندغیرعامل درزیرساخت های شهری

تاریخ درج : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
مدیران شهری آموزش می بینند

مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری اصفهان گفت: دوره آموزشی پدافند غیرعامل در حوزه شهری با همکاری دانشگاه مالک اشتر و شهرداری اصفهان در حال برگزاری است. مرتضی نصوحی افزود: پدافند غیرعامل آمادگی برای مقابله با حوادث و بلایای مختلف طبیعی و غیرطبیعی است پس لزوم آگاهی در مورد آن ضروری است. وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل از مهم ترین رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران شهری است، گفت: اوایل انقلاب با توجه به جنگ تحمیلی درگیر پدافند عامل برای مقابله با جنگ شدیم به همین دلیل بسیاری از نهادها و سازمانها تا مدتها از پدافند غیرعامل غافل شدند. مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری اصفهان ادامه داد: برای پایداری شهرها در طراحی‌های زیرساخت های شهری به موضوع پدافند غیرعامل  و شرایط ایمنی شهر توجه شود. نصوحی گفت: در این راستا دوره آموزشی پدافند غیرعامل در حوزه شهری طی دو روز با همکاری دانشگاه مالک اشتر برنامه‌ریزی شد. وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی بر روی موضوعات مختلف شامل پدافند غیرعامل عمومی و تهدید شناسی، پدافند فرهنگی و سایبری، پدافند غیرعامل در شهرسازی و زیرساخت‌های شهری، پدافند غیرعامل شهری، پدافند غیرعامل در مدیریت شهری و سازه های امن و مبحث ۲۱ پرداخته می‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/71811

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی