ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقصان علوم اجتماعی برای نقد عدالت خواهانه

تاریخ درج : سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
پرویز امینی در نشست «جامعه شناسی و عدالت اجتماعی» مطرح کرد:

مسئله نهادسازی برای امکان نقد عدالت خواهانه لازم است. هم به معنای سلبی و هم ایجابی اگر علوم اجتماعی بخواهــــد وارد نقد عدالـــــت خواهانه با هر نظریه‌ای شود، اگر صورت بندی نهادی نشده باشد و این نظریه صورت عینی پیدا نکرده باشد، ما از سطح شعار فراتر نخواهیم رفت. نهادهایی به طور اساسی برای این منظور وجود ندارند. نقدهای عمومی را نهادهایی مانند رسانه ها و محیط های دانشجوی پیگیری کنند ولی وقتی کار پیچیده تر شود نیازمند نهادهای تخصصی در حوزه عدالت خواهی هستیم که تشخیص دهد تصمیمات و سیاست گذاری ها به چه نسبتی عدالت خواهانه است.نگاه ساختاری یعنی اینکه نهادها، قانون و ساز وکارها باید به شکلی باشد که من اگر خواستم عادلانه زندگی کنم شرایط فراهم باشد و اگر خواستم ناعادلانه زندگی کنم شرایط ساختاری این اجازه را به من ندهد. اما الان در جامعه ما برعکس است. چون نهادسازی متناسب با پیشبرد مسئله عدالت را نداریم. ما همچنین باید «زبان» لازم برای نقد عدالت خواهانه را داشته باشم. الان علوم اجتماعی ما تا وجه زیادی لکنت دارد. یعنی برای نقد عدالت خواهانه زبان آماده و پرداخت شده ای ندارد. بین آکادمی‌ها علوم اجتماعی و جامعه یک نوع شکاف وجود دارد چرا که این آکادمی ها زبان لازم برای گفت و گو با جامعه و بسیج اجتماعی جامعه برای ایجاد عدالت را ندارند. الان شومن ها به نام علوم اجتماعی دارند با جامعه صحبت می کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73492

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی