ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نمادهایی که جلب حمایت نمی‌کنند

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸

مردی  لیوانِ قهوه خود را ناشیانه در سکوی راه آهن می‌اندازد. زنی جوان که منتظر قطار است از مرد می‌خواهد که آشغالش را بردارد. سپس موبایل آن زن جوان زنگ می‌خورد، وقتی او تلفنش را جواب می‌دهد، پلاستیک پرتقال از دستش می‌افتد. بازیگران در جریانِ این تحقیق، صدها بار این صحنه را در ایستگاهای قطار آلمان بازسازی می‌کنند: هدفِ محققان آمریکایی از این آزمایش‌ها این بود که بدانند چهره و پوششِ زن دراین ماجرا، چه نقشی ایفا خواهد کرد. آیا  زن سفید پوست، از  زنی که قیافه‌اش به مهاجران می‌خورد یا زنِ محجبه‌ای که روسری بر سر دارد، حمایت بیشتری به دست می‌آورد؟بیشتر وقت‌ها، پاسخِ پرسشِ بالا، مثبت است. زنانِ بدون روسری در  84 درصد از موارد کمک دریافت می‌کنند، درحالی که زنانِ با روسری، تنها در73 درصد از موارد، یاری می‌شوند. این نتیجه از حدود 30 ایستگاه در ایالات‌  نورد  راین ‌ وستفالن،  زاکسن و براندنبورگ به دست آمده است. محققان، درطی سه هفته در فاصله ماه‌های جولای و اگوستِ سالِ 2018، در مجموع  1614 بار، چنین صحنه‌هایی را زیر نظر گرفتند.  بیش از 7هزار رهگذر،  بی آنکه اطلاعی از این تحقیق داشته باشند،  در آن شرکت کرده بودند. آن مردی که در صحنه‌ها بازی کرده است، همواره سفید پوست انتخاب شده بود. زنان یا سفید پوست بودند یا اینکه تبار ترکی، کردی، مصری یا سوری داشتند. به منظور پی بردن به اینکه کدام عوامل در تبعیض موثرند، محققان صحنه را تغییر  دادند.  اگر زن آن مرد را به خاطر پرت کردن لیوان سرزنش نمی‌کرد، عموما به ندرت کمکی به او می‌شد. نتیجه به‌دست آمده در این موقعیت این بود که به زن آلمانی سفید، در 73 درصد از موارد و به زن محجبه، در 60 درصد از موارد، کمک شده است.سرگروه این مطالعه، نیکولاس سامبانیاس از دانشگاه پنسیلوانیا، بیان کرده است: «ما دریافتیم پیش داوری در مقابل مسلمانان بسیار آشکار است و نمی‌توان از طریقِ رفتارهای جامعه پسند، مانندِ توقف برای جمع آوری زباله بر آن فائق آمد. علت  اینکه برای این آزمون، آلمان را انتخاب  کرده ایم، این بود که آلمانی‌ها به طور خاص، منظم تلقی می‌شوند.» آنها  با در نظرداشتنِ تحقیقی که انجام داده اند، می‌نویسند که «هیچ نشانه‌ای از تبعیض، به خودی خودی پیدا نکردیم.» البته آنها از رهگذران نپرسیدند که آیا به یک زن محجبه  به علت تعلق آشکارش به اسلام کمک نکرده‌اند یا عوامل دیگری در این امر نقش داشته است./ از باشگاه اندیشه

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/104762

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی