ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نه به بی خوابی و پرخوابی!

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
لطفا خوش خواب باشید

دکتر محمــــد مظاهری، پزشک و متخصص طب سنتی در گفــت و گو با اصفهان زیبا به بحث درباره مدیریت بهینه خـــواب پــــرداخـــت کــه بــه آن می‌پردازیم:

خواب از دید طب سنتی
یکی از ویژگی های مهم طب سنتی ایران، عنایت به شش اصل ضروری به منظور حفظ سلامتی و تندرستی است که آن را سته ضروریه می نامند؛ یکی از این شش اصل تدبیر نوم و یقظه یا مدیریت بهینه خواب و بیداری است.... از منظر طب سنتی ایران، خواب زمانی رخ می دهد که روح  طبی دچار غلظت و سنگینی و خمودگی می شود و خواب به منظور تجدید قوا و سبک شدن روح طبی و پالایش روح انجام می پذیرد......

 

نیاز خواب طبق مزاج‌ها
در فرایند خواب توجه به کیفیت و کمیت ساعات خواب و عمق خواب هر سه الزامی است؛ به طور متوسط نیاز به شش تا 10 ساعت خواب در طول شبانه روز کفایت می‌کند؛ افراد خشک مزاج به خواب کمتر و افراد تر مزاج به خواب بیشتری نیاز دارند؛ یعنی مزاج های گرم و تر و سرد و تر به خواب بیشتر و افراد با مزاج سرد و خشک و گرم و خشک به خواب کمتری نیاز دارند.......

 

تدابیر پرخوابی و بی خوابی
مزاج خواب سرد و تر است و از همین رو است که قدما معتقد بودند انسان زمان خواب حتما پوششی غیر از لباس یومیه داشته باشند.اگر افراد سرد مزاج یا کسانی که مزاج صحی و مرضی سرد و تر دارند، در طول مدت خواب افراط کنند؛ ممکن است دچار امراض سرد و تر شوند و بلغم در بدن ایشان انباشته شود؛ از این رو خواب طولانی در طول روز نیز برای افراد سرد و تر و گرم و تر توصیه نمی شود.افراد خشک مزاج اگر در خواب امساک کنند و بی خوابی را تحمل کنند؛ قطعا دچار سوء مزاج یابی دماغ و خشکی دماغ می شوند و از بی قراری‌، عصبانیت و پرخاشگری، ریزش مو و خشکی صورت متالم خواهند شد؛ از این رو است که چکاندن روغن بنفشه در فصول تابستان و بهار و روغن بنفشه و بادام در فصول پاییز و زمستان در سوراخ‌های بینی توصیه می شود.استفاده از مفرداتی مانند کنگر فرنگی‌، دم کرده تخم کاهو؛ گل گاوزبان‌، سنبل الطیب‌، بادرنجبویه‌، بهارنارنج‌، رازک و گل ساعتی باعث خواب‌ آلودگی در بیمار شده و فرایند خواب را استارت می کند؛ اصطلاحا این گیاهان منوم نامیده می شوند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66447

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی