ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نه به پلاستیک را از خودمان شروع کنیم

تاریخ درج : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در همایش روز جهانی زمین اعلام کرد: در زمینه شعار نه به پلاستیک نيز همه بايد از خودمان شروع کنيم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در همایش روز جهانی زمین پاک گفت: در زمینه شعار نه به پلاستیک نيز همانند طرح بی زباله  همه  بايد از خودمان شروع کنيم.به گزارش پارما، دکتر سیدرحمان دانیالی در همایش روز زمین پاک  که همزمان با این روز در سالن همایش های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهــان برگزار شــد، اظهـار کــرد: مهم‌ترين نکته در بحث پسماند شعار از خودمان شروع کنيم است كه اگر در اين حوزه اقدامات سازنده ای داشته باشيم قطعا شهر و كشور پاک تری خواهيم داشت.وی با بیان اینکه پیشنهاد زمین پاک از طرف فرزند یک مبلغ دینی صورت گرفت و پذيرفته شد، افزود: در دين مبين اسلام نيز در خصوص مسائل زيست محيطی اشاره های زيادی شده است و با اين وجود متاسفانه اقدام های مناسبی صورت نگرفته است.مدیرکل حفاظت محیط زیســـت استان اصفهان با بیان اینکه  در دولت ها  موارد متعددی شامل رعایت استانداردها، مشارکت مردم، پیگيری اقتصاد سبز و ايجاد شفافيت در موارد زيست محيطی آمده است گفت:  به نظر می رسد برخلاف تمام اين قوانين، هيچ چيزی به اندازه آموزش و اطلاع رسانی مفيد و تاثيرگذار نيست.دانیالی  با اشاره به  فعالیت های تاثیرگذار تشکل های محیط زیستی در اصفهان  گفت: استمرار فعاليت های تشکل های زيست محيطی موجب اثر بخشی بيشتر در توسعه فرهنگ زيست محيطی از سوی نهادهای مردمی است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه قانون مدیریت پسماند از بهترین قوانين محيط زيستی است، اظهار کرد: دستگاه های اجرايی در اين زمينه بايد با جديت بيشتری ورود کنند تا به شرايط زيست محيطی  مطلوب دست يابيم.دکتر دانیالی  با اشاره به دلایل خشکی زاینده رود گفت: عدم توجه،  بهره برداری بی رویه ، توسعه های ناهمگون در بخش های مختلف  وضعيت  رودخانه زاينده رود و تالاب گاوخونی را با مشکل مواجه کرده است.وی با بیان اینکه جدا از مباحث اجتماعی، خشکی تالاب بین المللی  گاوخونی می تواند کانونی برای توليد گرد و غبار باشد، اظهارکرد:  گرد و غبار تالاب گاوخونی تا شعاع هزار کيلومتری می تواند اثرات مخرب  غيرقابل جبرانی بر محيط زيست و مجموعه زيست مندان داشته باشد.دکتر دانیالی به شیوه نامطلوب دفن زباله ها نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه ۹۵ درصد شیوه دفن زباله در ایران به صورت تلمباری است که این خود فاجعه‌ای بزرگ است و به معنای وجود رودخانه های بزرگ از شیرابه خواهد بود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه پنج هزار تن پلاستیک در زباله های ما تولید می‌شود، گفت: اعداد و ارقام در خصوص تولید زباله بسیار تکان دهنده است و در این زمینه به شدت نيازمند کار اجرايی، آموزشی و عملياتی هستيم. دانیالی با اشاره به اقدام های خوب و اثرگذار شهرداری اصفهان   از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی برای توجه بيشتر به مسائل زيست محيطی و کمک به دستگاه‌های اجرايی دعوت کرد.وی در ادامه با اشاره به اینکه  در دنیا  کشورهای مختلف برای شهرهای خود، برنامه مشخصی دارند، گفت: تکلیف اصفهان هنوز مشخص نيست که آيا اصفهان می خواهد يک شهر توريستی باشد يا يک شهر علمی يا صنعتی که دستگاه های مختلف اجرايی آنها برای رسيدن به آن هدف تلاش کنند،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: در اصفهان باید برای تعیین تکلیف نهايی، همه دستگاه ها به يک اجماع نهايی برسند و در زمينه شعار نه به پلاستيک، همه بايد از خومان شروع کنيم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/72287

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی