ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نوآوری‌های شهری عامل محرکه شهر هوشمند

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رقیه حاجی زاده

 

 

 امروزه با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات، جوامع برای آنکه بتوانند همگام با توسعه علم و فناوری به رفع چالش‌های پیش آمده بپردازند و نیازمند آن هستند که نوآوری شهری را سرلوحه خود قرار دهند.در تمام اعصار از ابتدای خلقت انسان، نیروی گرایش به اختراع و شیوه‌های نو همواره همراه آدمی بوده است. میل به زندگی راحت‌تر و انجام سریع‌تر امور، انسان را وادار به نوآوری کرده است. ماهیت نوآوری تنها بحث درباره محصولات تولیدی نیست بلکه، خدمات بخش اعظم فعالیت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین فضای زیادی برای نوآوری در این بخش وجود دارد که از ابعاد مختلفی مانند نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری در موقعیت و نوآوری در پارادایم قابل بحث و بررسی است.حال که سرعت پیشرفت فناوری در شهرها روز به روز در حال افزایش است، سازمان‌ها برای بقا و رشد خود راهی جز منطبق کردن خود با تغییرات محیط اطراف ندارند. موفقیت سازمان‌ها عمدتا ریشه در نوآوری دارد که این روزها همواره در قالب یکی از مولفه‌های قدرت و حرکت در شهرهای هوشمند است.ماموریت شهر هوشمند فراهم آوردن فناوری و بـستـرهـای لازم در مسیـر هـوشمندسازی شهـرهـا و ارتــقـای کـیـفـیـت زنـدگـی شهـری با بـهره‌گیری از دانش به‌روز جهانی و حمایت از نوآوری، ایده‌های خلاقانه و استارتاپ‌های داخـلـی در مسیـر تـوسـعـه و رشـد اقـتـصـادی است.نوآوری در شهرهای هوشمند در جایگاه عامل محرک با هدف توسعه فناوری‌هایی است که زندگی کردن در شهرهای بزرگ و مدیریت آنها را تسهیل می‌کند و بر مشکلاتی مانند هزینه زندگی، حمل و نقل کارآمد و مصرف انرژی، مدیریت منابع طبیعی، خدمات شهری، فرهنگ، آموزش و ... تمرکز دارد. در این دوره آغاز دگرگونی شهرها و نوآوری‌ها نقشی اساسی در توسعه محصولات فناورانه، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های پیشرفته‌ای دارند تا بتوانند در مقیاس وسیع در شهرهای هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. البته این پایان کار و نقطه نهایی نیست بلکه همواره به همراه فناوری اطـلاعـات در قـــالـــب تسهیل‌کننده برای خلق نوع جدیدی از خدمات و کالاها، نیازمند توسعه و نوآوری‌های بعدی هستیم که زمینه بروز فناوری‌های هوشمند و برنامه‌ریزی آگاهانه محیــطی را به منظور افــزایـش پـایــداری و جـــذابــیـت شهـرهـای هوشمند فراهم می‌‌کند.برای مثال یکی از اثرگذارترین مولفه‌های مــــرتــبــط با شـــهـــر هــوشــمــنـد، مــبـحـث مدیریت پایدار منابع است، چرا که انتشار و اتلاف بیش از حد کربن و میزان بالای مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که همواره آینده بشر را تهدید کرده‌است. نیاز به نوآوری درباره افزایش بهره‌وری انرژی و بهره‌گیری از انرژی‌های نو، همه و همه مواردی هستند که در راستای مشکلات و تنگناهای پیش آمده به‌وجود آمده است.توسعه این امر در سرگرمی و فضاهای عمومی تعاملی، می‌تواند به ما در ایجاد فضاهای سالم و لذت‌بخش کمک کند. تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده همگی نشان از تمرکز نوآوری بر حل چالش و فرصت‌های مختلف فناوری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهرهای هوشمند دارد. برای مثال در حوزه اقتصاد هوشمند که مبتنی بر نوآوری و رقابت است، فرصت‌های مناسب، سبب ایجاد خوشه‌ها و بوم‌سازان هوشمند مثل کسب و کار الکترونیکی، کارآفرینی دیجیتالی و .... شده است.در کنار این فرصت، چالش‌های امنیتی وجود دارد که با استفاده از نوآوری در اهرم‌های امنیتی تا حد زیادی این مشکل رفع شده‌است.به طور کلی می‌توان گفت بهبود کیفیت زنـدگی، بـه اشـتـراک‌گـذاری تـجربـیـات، بـرنـامـه‌ریـزی آگاهانه منابع طبیعی، مدیریت هوشمند شهر با توجه به چالش‌های عصر جدید مانند آلـودگـی‌هـای زیـسـت مـحـیـطی، کـمـبـود منابع طبیعی، افزایش جمعیت شهری و ... با کمک نوآوری‌های جدید به فرصت‌هایی برای آینده تبدیل خواهند شد. ایجاد سایت‌هایی با نام ایده شهر، مراکز فناوری‌های نوین، مراکز نوآوری شهر هوشمند و زیست بوم‌های نوآوری همه به دنبال ایجاد نوآوری در راستای توسعه و مدیریت شهرهای هوشمند با جمعیت در حال رشد هستند. شهر هوشمند اما کالای لوکس، فرصت و موقعیت نیست بلکه ضرورت حکمرانی آینده شهری بوده که باید صورت پذیرد. ورود فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف که یکی از آنها مدیریت شهری است، با بهبود بهره‌وری همراه بوده، بنابراین نتیجه ترویج فناوری اطلاعات و مدیریت شهری، بهبود بهره‌وری است که این مهم می‌تواند در عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77091

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی