ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نور محل عروس ایران

تاریخ درج : سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نورمحل نوه یکی از درباریان شاه طهماسب صفوی بود و پدرش به نام اعتمادالدوله در دربار اکبرشاه و جهانگیرشاه مناصبی مهم داشت.هنگامی که اعتمادالدوله از ایران به‌سوی هند در حرکت بود، گرفتار راهزنان شد و ناچار شد در قندهار توقف کند. همسر او که حامله بود در شهر قندهار در افغانستان، نورمحل را در ۱۵۷۷ میلادی به دنیا آورد. نوزاد دختری که مادرش در سفر تبعیدی از ایران به هند او را در کنار چاه آبی رها کرد تا شاهد دردهای خود و خانواده‌اش نباشد. اما سرگذشت شگفت او به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. نورمحل، همسر جهانگیر شاه شد و برای خانواده‌اش خوشبختی فراهم کرد و در ترقی ایرانیان و از جمله برادرش که پدرارجمند بانو بود، نقش بارزی داشت. جهانگیر، پادشاه گورکانی در ماه مه ۱۶۱۱ با نورمحل ازدواج کرد. نورمحل زنی بذله‌گو، باهوش و زیبا بود و جهانگیر را سخت شیفته خود کرده بود، به‌طوری که نقشی تعیین‌کننده در دربار پیدا کرده و باعث نفوذ بسیاری از ایرانیان به دربار امپراتوری گورکانی شد.عروس ایران، داستانی تاریخی است که در درجه‌ اول با هدف تشریح دربار مغول و درباریان در هنگام وارد شدن نورمحل به دربار است و سپس کلیات تاریخی را در بازه‌ زمانی حکومت جهانگیرخان بر امپراطوری هند، در قالب تخیلات نویسنده به صورت یک داستان درآورده است. البته شرح احوال اشخاص مبتنی بر تخیل نویسنده است، نه ارائه مطالب به طور کامل واقعی که البته این خود نشان از ذوق وی دارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75151

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی