ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نوزده، هشتاد و چهار

تاریخ درج : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

روناک سری / نویسنده

رمان1984، شاهکار جورج اورول نامیده می‌شود. این رمان در نقد نظام‌های توتالیتر یا تمامیت خواه نوشته شده است. آینده‌ای ترسیم می‌شود که هر چیزی، حتی حالت صورت مردم نیز کنترل می‌شود و زبان را به زبانی نو تغییر داده‌اند. قحطی فراگیر شده است و جرائم جدیدی نیز به اسم جرم‌های فکری به وجود آمده است،  چون مردم باید همیشه شکرگزار و به نوعی برده حاکمان باشند. تاریخ دست کاری شده و برادر بزرگ نمادی است از حاکمان توتالیتر که همواره مراقب هستند مبادا خطایی از مردمان سر بزند و در اصل مشغول کنترل کردنشان هستند. حتی حافظه مردم هم دست کاری شده و کسی چیزی از دوران گذشته را یادش نمی‌آید؛ مگر اینکه قبل از تغییر نظام‌ها به این شکل دنیا مثل زمان وقوع رمان بوده است! به نظر من رمان قبل از 1984 جورج اورول، مزرعه حیوانات، داستان نمادین این رمان است و برای درک بهتر رمان باید اول مزرعه حیوانات او را خواند. در این داستان مسائلی همچون اینگســـاک (Ingsoc)، بزه‌فکری، گفتارنو و دوگانه‌باوری مطرح می‌شود. رمان‌هایی مثل رمان 1984 جورج اورول جزو ژانر «پادآرمان شهر» قرار می‌گیرند، مکان‌هایی واقعی یا غیر واقعی که در ظاهر آرمانی و ایدئال برای همه هستند، اما در واقع جاهایی نکبت بار و خفقان آور به حساب می‌آیند.1984/جورج اورول/ مترجم صالح حسینی /نشر نیلوفر

url : http://www.isfahanziba.ir/node/103052

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی