ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نوسازی 17 درصد از بافت های فرسوده شهر

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
در 9 سال گذشته صورت گرفته است؛

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در ۹ سال گذشته ١٧ درصد از بافت های فرسوده نوسازی شده است، گفت: حدود ۷۰ هزار پروانه در شهر اصفهان صادر شده که حدود ١٣هزار مورد آن مربوط به ساخت و ساز در بافت فرسوده بوده  است. حسین جعفری با تاکید بر اینکه  شهرداری اصفهان در بافت فرسوده بیش از ۲۵۰ پروژه اجرا کرده است،افزود: دو هزار و ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در اصفهان وجود داردکه حدود ۵۶۰ هزار نفر از جمعیت شهری در این بافت ها ساکن هستند.وی تصریح کرد: طبق ماده ۹ قانون حمایت از نوسازی و بهسازی، کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی به سند مالکیت شهرها تشکیل شده است.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در قانون پیش بینی شده که برای احیای بافت فرسوده شهر باید وام ۸ درصدی پرداخته شود، اظهار کرد: همچنین دولت باید برای این امر ۱۰ درصد یارانه تسهیلات پرداخت کند از همین رو از وزیر راه و شهرسازی درخواست شد تا به شیوه پرداخت وام ها رسیدگی کند. جعفری خاطرنشان کرد: بازگشایی معابر و میادین شهر و بازگشایی گلوگاه های بافت های فرسوده مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان در این راستا انجام شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61097

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی