ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نیهیلیسم وضعیت کنونی ماست

تاریخ درج : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
هشدار پورحسن و میری در نشست «نیهیلیسم فعال و چشم انداز صلح»

 نشست «نیهیلیسم فعال و چشم انداز صلح» در مجمع فلاسفه ایران برگزار شد. به گزارش مهر، قاسم پور حسن، دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی  در نشست «نیهیلیسم فعال و چشم‌انداز صلح» گفت: نیهیلیسم وضعیت کنونی ماست، ما گمشدگانیم. اصل ماجرای نیهیلیسم مناقشه نیچه و شوپنهاور است یعنی اگر بخوانیم باید مانند ژان وال که قائل بود عصر یونان مناقشه هراکلیتوس و پارمنیدس است نیهیلیسم هم مناقشه ای میان نیچه و شوپنهاور است. اصل مناقشه به نه گویی شوپنهاور و آری گویی نیچه، پس این حرف درست است که ما معنای عام نیهیلیسم را همان گمشدگان بگیریم.پورحسن افزود : اما معنای خاص نیهیلیسم این است که ما احساسی از درد و رنج و مرارت نداریم. نیچه قائل بود نیهیلیسم دم درِ ماست و درست دم در ایستاده است و معتقد است آینده ما چیزی غیر از نیهیلیسم نیست.پور حسن خاطر نشان کرد: کانت اعلام می‌کند ما باید میان اخلاق و قدرت سازگاری ایجاد کنیم و برای اینکه بتوانیم به صلح پایدار دست یابیم بنیان غرب را درست بفهمیم یعنی ماکیاولی صرفا مسئله هدف و ابزار نیست. کانت قائل است باید از وضع طبیعی یا پیشاقانون بیرون بیاییم و به عقل جمعی پناه ببریم.برای فهم «نیهیلیسم» بهتر است گرفتار روانشناسی سیاسی نشویم در ادامه این جلسه  سید جواد میری گفت:ما وقتی تحلیل وقایع را به سطح اشخاص و افراد تقلیل دهیم قطعا از افق و گستره دید عمیق تر وا خواهیم ماند و لازم است برای شرح نیهیلیسم فعال به تحلیلی حتی المقدور غیر فردی بپردازیم،چرا که در این صورت به نتیجه ای نخواهیم رسید. متاسفانه در ایران فهم دقیق و درستی از آمریکا نداریم، در صورتی وقتی میگوییم فلانی دشمن من است باید تحلیل دقیق و شناخت مطلوبی از او داشته باشیم. در ایران ما می آییم آمریکا را تقلیل می دهیم به دولت ها و گمان می کنیم آمریکا اجزایی جداست که با دولت ها اساس و بنیانش تغییر می‌کند که این نظر از اساس بیراه است چرا که دولت ها در آمریکا مانند کوه یخ هستند و بخش اعظم آنها که بنیان آمریکا را تشکیل می دهد ناپیداست و دولت‌ها صرفا روبنای این ساختار هستند.این استاد جامعه شناسی ادامه داد: ما نباید در تحلیل‌ها برای نمونه به ترامپ و امثال او اکتفا کنیم و به مصادیق نیهیلیسم فعال بپردازیم چون با این رویه ما گرفتار روانشناسی سیاسی خواهیم شد و راه به عمق مطلب نخواهیم برد.میری در پایان سخنرانی پرسشی را مطرح کرد و صحبت‌هایش را اینچنین به پایان رساند: باید بپرسیم و کنکاشی داشته باشیم درباره اینکه آیا ظهور و وجود عرفان‌ها و ادیان در طول تاریخ نوعی مواجهه با نیهیلیسم نبوده است؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77450

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی