ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

هشت رشته بانوان، نامزد بازی های پاراآسیایی

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
فریبا محمدیان:

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: هفت یا هشت رشته ورزش پارالمپیکی بانوان نامزد حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا هستند.به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، فریبا محمدیان اظهار کرد: از اردوهای رشته های پاراآسیایی از ماه ها پیش بازدید کردم و باید بگویم تعامل خوبی با رئیس و نایب رئیس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولان و مربیان ارزنده و کادر فنی فدراسیون داریم. همچنین با گزارش هایی که در ستاد عالی بازی ها ارائه شد، یک جلسه کامل به این حوزه اختصاص گرفت.وی افزود: در حوزه ورزش بانوان هفت تا هشت رشته جانبازان و معلولان نامزد اعزام به بازی های پاراآسیایی هستند و امیدوارم آنگونه که گزارش دادند ورزشکاران این حوزه مثل همیشه بتوانند افتخارآفرینی کنند و جایگاه ایران را نسبت به دوره قبل ارتقا دهند. معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: فعالیت بانوان حوزه ورزش های جانبازان و معلولان فوق العاده منسجم و منظم است و پشتکاری که مسئول ورزش بانوان این حوزه دارد بسیار قابل ستایش است. حمایت های خوبی نیز انجام می شود و برنامه ها به طور منظم اجرا می شود.محمدیان در پایان گفت: امیدوارم ورزشکاران بتوانند آنگونه که کادر فنی آنها برای اعزام گزارش دادند، آورده هایی داشته باشند که امیدشان را به ادامه مسیر حرفه ای ورزش افزایش دهد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61111

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی